Vechtoever vrij van bootjes, steigers en afrasteringen

Zwolle – Voor een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater, ijs en sediment in de Overijsselsche Vecht, zijn eigenaren van afrasteringen en rikkingen (rikkepaaltjes) in het zomerbed van de rivier verplicht deze vóór 1 december te verwijderen. Eigenaren van in de Vecht of op de oever liggende bootjes en steigers dienen deze ook vóór 1 december weg te halen. Vanaf maandag 6  december controleert het Waterschap Groot Salland of verwijdering heeft plaatsgevonden.   

vecht_-_2.jpg

Met de winter in aantocht neemt de neerslag toe en stijgt het waterpeil. Zo ook in de Overijsselsche Vecht. Om overlast te voorkomen moet om die reden het zomerbed van de rivier vrij worden gemaakt. Het Waterschap Groot Salland heeft de Overijsselsche Vecht in beheer vanaf de monding van de rivier de Regge in de Vecht bij Ommen tot aan het Zwarte Water. Bij nalatigheid van eigenaren treedt het waterschap bestuursrechterlijk op. Dit houdt in dat de betreffende zaken in opdracht van het waterschap alsnog verwijderd zullen worden. De kosten worden daarbij in rekening gebracht aan betreffende eigenaar.


Het vrijmaken van het zomerbed en de oevers langs de Vecht is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Steigers, bootjes, rikkepalen en afrasteringen belemmeren het water als dat in de winterperiode buiten haar oevers treedt.  De Waterschappen Groot Salland en Velt en Vecht zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Overijsselsche Vecht. Grote delen van Overijssel en een deel van Drenthe zijn voor de af- en aanvoer van water afhankelijke van deze rivier. Daarnaast is de Vecht van grote betekenis voor landbouw, natuur, landschap en recreatie.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Pssst niet verder vertellen hoor, maar……….
    Ik heb uit betrouwbare bron dat de stoomboot van Sinterklaas via de Vecht Zwolle zal binnenkomen.
    Alle oevers moeten dus gewoon vrij zijn op last van de security agenten van Sinterklaas, iedere ogenschijnlijk verwaarloosde roeiboot kan een veiligheidsrisico zijn he?
    Ook zullen speciaal opgeleide snuffel zeehonden voor de boot uit de Vecht afzwemmen op zoek naar bedreigingen onder water.:):):)


    Maak melding

Reageer