Informatiebijeenkomst over buitenwaarden bij Zwolle

Zwolle – De voorbereidingen voor het Ruimte voor de Rivierproject Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden bij Zwolle zijn in volle gang. Inmiddels is de procedure rond het ontwerpbestemmingsplan gestart en is de inspraakperiode begonnen. Woensdag 10 november vindt een inloopbijeenkomst plaats.

buitenwaarden.jpg

Op woensdag 10 november wordt een informatiebijeenkomst gehouden waar direct betrokkenen en andere belangstellenden de Ruimte voor de Rivierplannen aan de IJssel bij Schelle kunnen inzien. Het gaat dan om het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-MER (Milieueffectrapportage) en vijf overige ontwerpbesluiten op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Ontgrondingenwet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Keur. Medewerkers van de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en de plannen toe te lichten. De inloopavond vindt plaats op woensdag 10 november tussen 18.00 en 21.00 uur in Uitspanning Het Engelse Werk, Het Engelse Werk 4 te Zwolle.

Het ontwerpbestemmingsplan Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, het MER en de vijf overige ontwerpbesluiten doorlopen een inspraakprocedure waarin betrokken in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de plannen. Alle stukken liggen van donderdag 28 oktober 2010 tot en met woensdag 8 december 2010 ter inzage op de volgende locaties;

·         provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle;

·         gemeente Zwolle, eenheid publiekszaken, Lübeckplein 2 te Zwolle; het informatiecentrum in het stadskantoor is op donderdag geopend tot 19.00 uur;

·         hoofdkantoor Waterschap Groot Salland, Dr. van Thienenweg 1 te Zwolle;

·         Rijkswaterstaat Waterdistrict Twentekanalen-IJsseldelta, Hanzeweg 60 te Deventer;

Het ontwerpbestemmingsplan en MER zijn ook beschikbaar via ruimtelijke plannen.nlDe bronbestanden kunt u bekijken op de website van de gemeente Zwolle.

De Scheller en Oldeneler Buitenwaarden gaan veranderen. Het project is al enkele jaren in voorbereiding. Het ontwerp is voorbereid in samenwerking met de omgeving. De uitvoeringfase komt nu dichterbij: in 2011 gaat de schop de grond in. Nu kan iedereen reageren op de plannen tijdens de fase van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

AchtergrondHet Waterschap Groot Salland gaat de komende jaren langs de IJssel aan de slag om Zwolle en achterland veilig en droog te houden. De Scheller en Oldeneler Buitenwaarden krijgen een nieuwe watergeul tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk. De werkzaamheden starten in 2011 en zijn in 2015 gereed. De uiterwaardvergraving is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Dankzij de uiterwaardvergraving daalt het niveau van de IJssel bij Zwolle zo’n 8 cm in situaties van hoogwater. Maar er is ook aandacht voor de bijzondere betekenis van de IJssel voor Zwolle en omgeving. Een plek vol natuur, waar mensen naartoe trekken om van het water en de natuur te genieten.

Artikel delen:

Reageer