Doorstart van starterslening in Zwolle

Zwolle – Als het aan het college van B&W ligt, zet de gemeente de Zwolse Aanpak ook in 2011 voort. Hierbij kiest het college er voor de starterslening opnieuw in te zetten om zo starters meer kansen te geven op de woningmarkt en de doorstroom te bevorderen.

Het college heeft de raad een voorstel gedaan over het vervolg van de Zwolse Aanpak in 2011. Dit instrument waarbij op projectniveau door alle betrokken partijen wordt gekeken of gestagneerde projecten met de gezamenlijke inzet van maatregelen vlot getrokken kunnen worden, heeft in 2009 en 2010 zijn diensten bewezen. Tal van maatregelen, zoals de bevriezing van de grondprijzen, de overbruggingsgarantie, de starterslening, de VROM stimuleringsmaatregel, stimuleerden de afgelopen twee jaar de verkoop van woningen.

Van het in 2009 beschikbaar gestelde krediet voor de Zwolse Aanpak is nog circa € 1 miljoen beschikbaar. Om dit bedrag zo efficiënt mogelijk in te zetten, stelt het college de raad voor om in 2011 de Zwolse Aanpak te richten op starters en de starterslening opnieuw in te zetten. Starters hebben immers nog steeds moeite om de woningmarkt te betreden. Door de starterslening worden meer bestaande woningen bereikbaar voor mensen die voor het eerst een huis gaan kopen. Aankoop door starters van een bestaande woning, bevordert de doorstroom wat ook effect heeft op de verkoop van nieuwbouwwoningen in het middendure en dure segment. Op deze wijze snijdt het mes van de starterslening aan twee kanten. Het college pleit er dan ook voor de starterslening te beperken tot de aankoop van bestaande woningen.

Als de gemeenteraad instemt met de inzet van de starterslening voor het vervolg van de Zwolse Aanpak, moet een ontwerp gemaakt worden waarin onder meer de criteria, de hoogte van de maximale lening, de voorwaarden, omschreven staan. Waarschijnlijk kan de starterslening in het voorjaar van 2011 ingezet gaan worden.

Artikel delen:

Reageer