Goed 6 miljoen voor stedelijke vernieuwing

Zwolle – Zwolle heeft voor stedelijke vernieuwing van het Rijk een investeringsbudget van € 6.645.803,31 toegekend gekregen. Dit ISV budget zet Zwolle in de periode 2010 tot en met 2014 met name in voor diverse nog uit te voeren projecten in Dieze Oost. Ook voor projecten in bijvoorbeeld de Binnenstad en Binnenstadsschil en in Zwolle-Zuid is geld gereserveerd.

In Dieze Oost wordt € 2.500.000 ingezet voor de kwaliteitsverbetering en herinrichting van de openbare ruimte. In dit gebied zetten SWZ en deltaWonen samen met de gemeente in op het vernieuwen van de wijk. Hierbij zorgt de gemeente voor de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Uitgangspunten hierbij zijn leefbaarheid, bereikbaarheid en parkeren.

Voor de wijken Binnenstad en Binnenstadsschil, Holtenbroek, Kamperpoort en Zwolle-Zuid reserveert de gemeente een bedrag van € 1.500.000 voor nog aan te wijzen projecten. De nieuwe projecten moeten wel aan een aantal criteria voldoen. Zo moeten de maatregelen gericht zijn op verbetering van de woningvoorraad en de openbare ruimte en moet de ISV bijdrage noodzakelijk zijn om het project te realiseren.

Om de geluidssanering van de woningen op de A-lijst (woningen met als gevolg van verkeerslawaai een geluidsbelasting op de gevel van 65 decibel of meer) af te ronden, is € 81.000 beschikbaar. Van de oorspronkelijke lijst hebben destijds 31 woningeigenaren niet mee willen werken aan de sanering. Daarbij zijn er nog 15 woningen aan de lijst toegevoegd waardoor er nog 46 mogelijk te saneren woningen zijn. De eigenaren worden hierover aangeschreven.

Verder gebruikt Zwolle een deel van het budget voor de voortzetting van het gemeentelijk beleid op het gebied van stedelijke vernieuwing en zet zij € 1.480.000 in  voor de bodemsanering van spoedlocaties. Deze locaties worden in het kader van het convenant “bodemontwikkelingsgebied en aanpak spoedlocaties” gesaneerd. Dit jaar worden de spoedlocaties geïnventariseerd waarna de sanering in 2015 afgerond moet zijn.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. ben eigenlijk benieuwd naar de bouw van het ziekenhuis waar ze nu aan bezig zijn, en dan bedoel ik ook of er nu nog wel gewerkt wordt met dit weer


    Maak melding

Reageer