Geïntegreerde aanpak van jeugdproblematiek

Zwolle – Politie IJsselland, Travers Welzijn en de Gemeente Zwolle hebben op woensdagochtend 10 november het handboek Koppelwerk in jongerencentrum LevelZ te Zwolle onthuld. Het handboek dient als baken voor de unieke samenwerking tussen wijkagent en jongerenwerker voor een geïntegreerde aanpak van jeugdproblematiek. 

koppelwerk.jpg
Hayat Chidi (links) en Jannie C. Limburg (rechts), schrijvers van het handboek “Samen de straat op; wijkagent en jongerenwerker, een krachtig koppel in de wijk”.

In Zwolle gaan wijkagenten en jongerenwerkers al meer dan tien jaar samen, in koppels, de straat op om jongeren te monitoren en waar nodig overlast van jongeren aan te pakken. Zij delen informatie met elkaar en maken samen plannen om jongeren op het rechte pad te houden. Deze samenwerking biedt mogelijkheden en kansen om elkaars werk te versterken. De drie betrokken organisaties beschrijven met het handboek de effectiviteit van het koppelwerk. In Zwolle blijkt dat de samenwerking tussen een wijkagent en een jongerenwerker werkt. Het is zeker geen ‘zachte aanpak’. Juist de combinatie van kwaliteiten en vaardigheden van de wijkagenten en de jongerenwerkers versterken elkaar. Dit handboek beschrijft het Koppelwerk als methode om problemen in wijken met en van jongeren duurzaam aan te pakken.

Bundelen van kennis, ervaringen en netwerken

Hans Kaldenbach, pedagoog en auteur van diverse boeken (o.a. ’Respect, 99 tips voor het omgaan met hangjongeren) is betrokken geweest bij de totstandkoming van het handboek. Ook tijdens de boekpresentie heeft hij zijn visie gegeven op de unieke werkwijze van het Koppelwerk. Hans Kaldenbach beaamt; "Ik ben onder de indruk van de samenwerking tussen de politie en het jongerenwerk in Zwolle. In het koppelwerk doen een jongerenwerker en een wijkagent gewoon ieder hun eigen werk maar dan samen! Zij gaan samen de straat op en spreken samen jongeren aan. Ze delen hun kennis en stemmen af wat ze gaan doen. Om jeugdproblemen aan te pakken bundelen ze hun ervaring, mogelijkheden en hun netwerken. Voor koppelwerk is niets anders nodig dan de koppelwerkers zelf. Het kan meteen ingezet worden en kost geen extra geld."

Wijkgericht werkenDe samenwerking komt voort uit het wijkgericht werken dat in Zwolle is ingericht om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken duurzaam te vergroten. Politie IJsselland, Travers Welzijn en de Gemeente Zwolle steunen deze aanpak, omdat het in de praktijk werkt. Toch is het bijzonder te noemen dat men in Zwolle al zo lang op koers blijft met het koppelwerk. Het afgelopen decennium lijkt de mening in de samenleving en politiek zich immers steeds meer te bewegen naar vooral de ‘harde aanpak’. Hoe en waarom houd je dan een werkwijze in stand die op het oog voor veel mensen vooral ‘zacht’ lijkt? Uit de praktijk in Zwolle blijkt dat de staat veel baat heeft bij het koppelwerk.

Artikel delen:

Reageer