Prijs voor innovatieve weg N340 Zwolle-Ommen

Zwolle – De provincie Overijssel heeft voor haar innovatieve wegenprojecten N 340 (Zwolle-Ommen) een prijs gekregen uit het innovatieprogramma Mooi Nederland van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Het innovatieprogramma Mooi Nederland bevat een innovatieregeling en een kennis- en leerprogramma. De innovatieregeling is bedoeld om ruimtelijke kwaliteit te bevorderen en om innoverende projecten te vinden die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. In totaal zijn er 176 projecten landelijk ingediend. De provincie Overijssel heeft twee projecten aangemeld, die allebei in de prijzen zijn gevallen. Ook de N34 won een prijs. Belangrijker nog dan het bedrag dat de provincie Overijssel voor deze twee projecten zal ontvangen (dat later wordt bekend gemaakt), is de erkenning voor deze inspirerende en vernieuwende projecten.

Gedeputeerde Job Klaasen: "Ik ben erg blij dat we met de aanpak van onze provinciale wegen voor anderen een inspiratiebron kunnen zijn. Op deze wijze dragen we allemaal ons steentje bij aan de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in onze woon-, werk- en leefomgeving."

De N340, provinciale weg tussen Zwolle en Ommen, wordt opgewaardeerd van een 80 km/u naar een 100 km/u weg. Het tracé wordt hiervoor deels omgelegd, verbreed en gelijkvloerse kruisingen worden vervangen door viaducten met op- en afritten. De ruimtelijke impact op de omgeving (het Vechtdal) is groot. Tegelijkertijd biedt het project ook kansen om de kwaliteit van de omgeving en weg te versterken. Om dit te bereiken stelt de provincie voor samen met bewoners een investeringsprogramma ‘landschap en leefomgeving’ uit te voeren met als resultaat fysieke en zichtbare maatregelen in een brede zone langs de weg.

Insteek is: bewoners bepalen zelf op welke wijze zij hun directe leefomgeving willen opknappen. Zij geven daardoor zelf inhoud aan het investeringsprogramma. In het investeringsprogramma staat aangegeven welke zichtbare en fysieke maatregelen de identiteit van het gebied versterken en bijdragen aan de beleving van het gebied. Bewoners en grondeigenaren voeren vervolgens zelf de maatregelen uit en krijgen hiervoor subsidie uit het investeringsprogramma. Het gaat bijvoorbeeld om het aanleggen van singels, houtwallen, natuurvriendelijke oevers en poelen of erfbeplanting maar ook om het plaatsen van eenduidige bebording langs de weg. Het project ‘Investeren in landschap en leefomgeving’ start in juni 2011 met de planfase. Wanneer het Provinciaal inpassingsplan voor de N340 eind 2011 is vastgesteld, kunnen de werkgroepen starten. Eind 2012 moet het definitieve investeringsprogramma klaar zijn zodat de uitvoering in december 2012 kan beginnen.

Kijk voor meer informatie over beide projecten op www.overijssel.nl/n340.

Artikel delen:

Reageer