Zwolse Mbo-instellingen scoren goed

Zwolle – De instellingen waren al enige tijd op de hoogte van hun eigen scores. Deze week presenteerde het JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) de landelijke cijfers van het tweejaarlijkse studenttevredenheidsonderzoek binnen het mbo, de zogenaamde JOB-monitor. Hierdoor is het vanaf nu mogelijk om de cijfers met elkaar te vergelijken. De mbo-instellingen in de regio Zwolle scoren daarbij goed als het gaat het algemene rapportcijfer voor de onderwijsinstellingen.

Landstede, Deltion, De Groene Welle, ROC Menso Alting en het Cibap staan in de top-20 van de in totaal 61 deelnemende mbo-instellingen. Doel van het onderzoek is kwaliteitsverbetering van het middelbaar beroepsonderwijs. Dit sluit aan op de kabinetsplannen. De presentatie van de cijfers is goed getimed. Deze week staat in Den Haag de onderwijsbegroting op de agenda. Met het algemene rapportcijfer voor de onderwijsinstellingen scoren de Zwolse instellingen boven het landelijke gemiddelde van 6,4: van 6,7 (Landstede en Deltion) tot 8 (Cibap).

Ten opzichte van het vorige onderzoek in 2008 zijn de mbo-ers in 2010 positiever over bijvoorbeeld studiebegeleiding, toetsing, beschikbaarheid van computers op school, stages en gevoel van veiligheid. Uit het onderzoek kwamen ook aandachtspunten. Die hadden bijvoorbeeld betrekking op de studiekeuze-informatie (geef volledige voorlichting), tijdige informatie over roosterwijzigingen en voldoende lesuren. De Zwolse instellingen scoren hierop allemaal rond het landelijke gemiddelde. Hoge respons Landstede

Veel mbo-ers namen deel aan het tevredenheidsonderzoek waardoor de resultaten zeer betrouwbaar zijn: 150.000 van de 500.000 in Nederland vulden de vragenlijst in. Bij Landstede nam zelfs de helft van alle mbo-ers deel aan het onderzoek waarmee ze, van de grootste instellingen, landelijk het hoogste deelnamepercentage scoorde.

Lat omhoog

Kwaliteitsverbetering staat hoog op de agenda van het nieuwe kabinet. De slogan van de nieuwe onderwijsminister luidt  “De basis op orde en de lat omhoog”. Directeur Jeanette Noordijk, die namens het ministerie van OC&W het onderzoeksrapport in ontvangst nam, gaf aan dat onderzoeken als de JOB-monitor op een goede manier bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het mbo.

Inspraak studenten

Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de studenten wel waarde hecht aan inspraak, maar niet zelf actief wil meedenken over verbeteringen in het mbo. Vanaf 2011 stelt de overheid zogenaamde studentenraden verplicht, waarin die inspraak van studenten beter geregeld moet worden. Maar ook studentenpanels zijn in opkomst. Zo zijn bij Landstede mbo-studenten vanuit verschillende opleidingen regelmatig in gesprek met de leden van het College van Bestuur. Landstede heeft goede ervaringen met deze vorm van studenteninspraak: een informele vorm met heldere agenda die zich richt op de dagelijkse schoolpraktijk van de mbo-studenten. Daarnaast heeft de onderwijsinstelling extra inspanningen verricht om studenten via de JOB-monitor hun mening te laten geven. Op deze manier kan Landstede gericht met de resultaten aan de slag.

Artikel delen:

Reageer