Wijkplatform AA-landen

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt bewoners van de Aa-landen uit voor het wijkplatform Aa-landen op woensdag 17 november 2010. De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum De Bolder, Dobbe 29 en begint om 19.30 uur.

Tijdens het wijkplatform wordt er door Ilse Bloemhof teruggeblikt op de werkzaamheden van de rotonde De Dobbe. Ook zal zij de stand van zaken van de verlegging Merwedelaan met plaatsing van geluidsschermen toelichten. Daarnaast kunt u kennis maken met het werk van RIBW Begeleid Wonen voor jongeren aan de Volterbeek. Marnix Meijer presenteert deze avond de stand van zaken en de procedure rond het plan voor ruimtelijke kwaliteit voor stadsrand Langenholte en omgeving. Na afloop van de vergadering is er een informeel deel waarin u de gelegenheid hebt om in gesprek te gaan met de inleiders, de wijkwethouder, de wijkagent en medewerkers van de gemeente.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Artikel delen:

Reageer