Aanmeldingen PLURIFORM 2011 van start

Zwolle – Dinsdag 16 november zal tussen 14.00 uur en 14.30 in de Centrale Bibliotheek in de Zwolse binnenstad het startsein worden gegeven voor de aanmeldingsperiode van de PLURIFORM 2011. Bij het startsein zullen in ieder geval de volgende personen en organisaties aanwezig zijn: de Voorzitter van de jury, Dite Husselman; vertegenwoordigers van de winnaar van de vorige uitgave van de PLURIFORM (OBS De Toonladder en OBS Campherbeek), de Kunstenaar Johan Akkerman en Sjoukje Gootjes (zij gaat de nieuwe bokaal voor de PLURIFORM maken).

logo20pluriform.jpg

Een stad waarin we met ons allen op een prettige manier willen wonen, werken en recreëren. Alle inwoners moeten zich thuis kunnen voelen in onze multiculturele stad. Iedereen moet mee kunnen doen en opgenomen worden in de Zwolse samenleving. Zwolle steunt daarom personen en organisaties die zich inspannen om groepen mensen te helpen bij het integreren. Voor hen is in 2009 de Zwolse integratieprijs, de PLURIFORM in het leven geroepen, die één keer in de twee jaar wordt uitgereikt.

In principe kunnen alle personen, activiteiten, organisaties en initiatieven aangemeld worden die zich belangeloos inzetten voor de Zwolse multiculturele stad. Enkele voorbeelden:

•·         activiteiten om elkaar kennis te laten maken met verschillende culturele achtergronden en tradities die Zwolle rijk is

•·         projecten binnen het onderwijs die de samenwerking tussen verschillende groepen in Zwolle bevorderen

•·         begeleiden van Zwollenaren om het ‘ondernemerschap’ onder de knie te krijgen

•·         Zwollenaren helpen bij het zoeken naar werk

•·         organiseren van sportieve activiteiten waar Zwollenaren aan deelnemen

•·          activiteiten organiseren die leiden tot ontmoeting van Zwolse inwoners

Een onafhankelijke jury beoordeelt de aangemelde activiteiten en kiest de winnaar. Deze jury bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de Zwolse woningbouwcorporaties, de politie, het ouderenwerk, de gemeenteraad, het onderwijs, het sociaal cultureel werk, de jeugd en de werkgeversorganisaties.

PLURIFORM, de Zwolse integratieprijs, bestaat ondermeer uit een geldprijs van Û 1.000,- . Deze prijs is bedoeld om de winnende activiteit het komende jaar voort te zetten of te ontwikkelen. De winnaar ontvangt ook een kunstzinnige bokaal en een naamsvermelding op een tegel in het kunstwerk van de PLURIFORM.

Wilt u in aanmerking komen voor de PLURIFORM of kent u iemand of een organisatie die hiervoor te nomineren is? Stuur dan voor zaterdag 12 februari 2011 de ingevulde aanmeldkaart op. Aanmelden kan ook online: zie www.pluriform-zwolle.nl  

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdagmiddag 1 april 2011.

 

Artikel delen:

Reageer