GH Zwolle houdt symposium over moraliteit bij jongeren

Zwolle – Het Lectoraat Morele Vorming van de Gereformeerde Hogeschool (GH) en ForumC houden op 25 november het symposium ‘Jong – over mores en sores van jongeren van nu’. Pedagoog Bas Levering is hoofdspreker. Hij gaat in zijn lezing in op het onderwerp moraliteit onder jongeren en wat dat betekent voor hun morele vorming. Het symposium vindt plaats in het Dominicanenklooster in Zwolle, tussen 13.00 en 17.00 uur. Symposiumvoorzitter is Pieter Vos, lector Morele Vorming aan de GH.

Jong zijn willen we stiekem allemaal, zo werd het Boekenweekthema van 2010 aangekondigd. Toch wordt er ook vandaag gemekkerd over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Jongeren doen aan comazuipen en breezerseks. Gezag en autoriteit van ouderen lijken zienderogen af te nemen. De agent op straat, de oudere in de bus en de leraar voor de klas – geen van allen kunnen ze vanzelfsprekend rekenen op het respect van de jeugd.  Maar is deze voorstelling van zaken juist? Welke waarden en idealen hangen jongeren aan en wat mag je verwachten van pubers die nog volop in ontwikkeling zijn? En wat betekent dat voor de manier waarop bijvoorbeeld opvoeders, jeugdwerkers, docenten en kerkenwerkers met de jeugd zouden moeten omgaan?

Sterke loyaliteit

“Jongeren vertonen soms laakbaar gedrag, maar dat betekent niet perse dat sprake is van moreel verval”, zegt lector Pieter Vos. “Geklaag over ‘de jeugd van tegenwoordig’ is van alle tijden. Misschien begrijpelijk, maar daarom niet zonder meer terecht. Want wie in gesprek gaat met jongeren, ontdekt dat ze meestal goed in staat zijn om hun morele standpunten te verwoorden. Bovendien hebben ze sterke loyaliteiten ten opzichte van ouders, vrienden en leeftijdsgenoten, die hun gevoel van verantwoordelijkheid en zorg voor de medemens aanboren.”

Individualisering

Maar is er dan niets aan de hand met de moraliteit van jongeren? “Toch wel. Het valt niet te ontkennen dat individualisering een probleem is onder jongeren, maar net zozeer onder volwassenen. Tegenwoordig knutselen jongeren zelf hun identiteit uit allerlei losse elementen bij elkaar (bricolage). Dat raakt ook hun moraliteit. Maatgevend voor moraal, maar ook voor levensbeschouwing en geloof, is ‘een goed gevoel’ en dat is subjectief”, aldus Vos. Volgens de lector is het opvallend dat jongeren ten aanzien van andermans levenswijze, oordelen of meningen meestal geen uitgesproken opvattingen hebben. “Ze lijken deze moeiteloos te accepteren en laten deze als legitieme opties naast hun eigen levensvisie staan. Er is een sterk besef dat ieder het recht heeft om zélf te vinden en te doen wat hij of zij wil. En dat kan morele onverschilligheid in de hand werken.”

Tijdens het symposium worden twee boeken gepresenteerd. Allereerst ‘Jong – mores en sores van jongeren van nu’ van auteurs Pieter Vos, Jos de Kock, André Rouvoet e.a. en verder ‘Dat doet deugd – praktijkboek morele vorming voor het voortgezet onderwijs’ van auteurs Pieter Vos, Wilma van der Jagt en Gerrit van der Meulen. Meer informatie over het symposium ‘Jong’ en de genoemde publicaties vindt u op de website www.lectoraatmorelevorming.nl. Informatie is ook verkrijgbaar bij lector Pieter Vos via tel. 038-425 55 42 of e-mail lectoraatmv@gh.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer