Baggeren Zwarte Water van start

Zwolle – Na de grachtengordel, Nieuwe Vecht, het Koelwaterkanaal en het Almelose Kanaal krijgt de waterbodem van het Zwarte Water een grote schoonmaakbeurt.

Aannemer De Vries en Van der Wiel begint maandag 15 november met de baggerwerkzaamheden. Het gedeelte dat opgeschoond wordt ligt tussen de keersluis bij de Hofvlietbrug en de kruising Zwarte Water – Zwolle IJsselkanaal. Naar verwachting is het Zwarte Water volgend voorjaar schoon. Het baggerwerk maakt onderdeel uit van een meerjarig project dat door de Gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland en de provincie Overijssel wordt gefinancierd. De aanliggende bedrijven worden tijdig geïnformeerd wanneer er bij hun ‘voor de deur’ wordt gebaggerd.

Waarom baggeren?

Op de bodem van vrijwel iedere sloot, vijver, kanaal, gracht of rivier ligt een laag zwarte bagger, ook wel slib genoemd. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat bestaat uit zand, bladeren en dode waterplanten. De sliblaag groeit ongeveer 1 à 2 centimeter per jaar. Op een gegeven moment is de laag zo dik dat het de opvang, doorstroming en afvoer van water belemmert. Teveel bagger kan vissterfte tot gevolg hebben door zuurstofgebrek. Bovendien kunnen ondiepe wateren gaan stinken: het water stroomt niet goed meer, bevat daardoor minder zuurstof en wordt in de zomer snel te warm. Dan is het tijd om te baggeren.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer