Bewoners bepalen onderwerpen wijkplatform

Zwolle – De leden van het Zwolse burgerpanel die woonachtig zijn in de wijken Holtenbroek en Aa-landen, hebben de kans gekregen om onderwerpen aan te geven voor hun wijkplatform. Via een online enquête kan de gemeente aanhaken bij onderwerpen die echt leven onder de wijkbewoners, en hierop het wijkplatform laten aansluiten. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de site www.zwolle.nl/databank.

De onderwerpen van het wijkplatform Holtenbroek op 16 november richten zich op de Wijkscan voor zwerfafval resultaten en acties, projecten Samen Gaan voor de Palestrinalaan en Holtenbroek 3. Ook wordt er informatie gegeven over acties ter verbetering van de leefbaarheid. Dit zijn enkele onderwerpen die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek. In het eerstvolgende wijkplatform in 2011 wordt extra aandacht besteed aan verkeerssituaties in de wijk.


Onderwerpen wijkplatform Aa-landen

Tijdens het wijkplatform van de Aa-landen op 17 november komen naar aanleiding van de enquête verschillende onderwerpen aan bod, zoals de teruglik op werkzaamheden rotonde De Dobbe, de stand van zaken verlegging Merwedelaan en herinrichting openbaar groen achter basisschool De werkschuit. Tijdens het eerste wijkplatform in 2011 wordt er speciaal aandacht besteed aan het beheer en onderhoud van het groen in de wijk.

Artikel delen:

Reageer