Zwolle steunt campagne Meer Veiligheid Op Straat

Zwolle – Zwolle doet mee aan de landelijke campagne Meer Veiligheid Op Straat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De campagne is deze week begonnen. Zwolle ondersteunt deze campagne door regelmatig advertenties te plaatsen, waardoor inwoners meer bewust worden van hun eigen rol.

Van de bevolking blijkt een aanzienlijk deel, 30 tot 40 procent, wel eens getuige te zijn geweest van agressie op straat. Veel mensen weten niet wat ze in zo’n geval moeten doen. De campagne legt daarom uit wat je als burger kunt doen als je geconfronteerd wordt met agressie op straat. Meer veiligheid op straat is uiteraard niet alleen de verantwoordelijkheid van de burger. De overheid treedt op tegen agressie. Bijvoorbeeld tegen agressief gedrag op straat. Of door bij agressie tegen medewerkers met een publieke functie – zoals hulp- en dienstverleners – de pakkans te vergroten en strenger te straffen.

Wat te doen

Burgers kunnen de overheid helpen bij het zorgen voor meer veiligheid op straat. Daarvoor is het belangrijk om te weten wat je moet doen:

Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan; bel 1-1-2; blijf bij het slachtoffer; maak foto’s voor de politie en meld je als getuige.

Meer veiligheid op straat bereik je door gezamenlijk op te treden.

Meer informatie over de campagne is te vinden op www.nederlandveilig.nl/veiligheidopstraat

Artikel delen:

Reageer