Beheersplan tijdelijke voorziening Oostzeelaan

Zwolle – Het college van Zwolle heeft een beheersplan vastgesteld voor de tijdelijke voorziening Oostzeelaan. Het plan is erop gericht om overlast voor de buurt (Veerallee en Hanzeland) te voorkomen en terug te dringen. De tijdelijke voorziening aan de Oostzeelaan biedt onderdak, zorg en kans op resocialisatie aan verslaafde dak- en thuislozen.

Vanwege het type voorziening en de directe omgeving is het beheersplan opgesteld en met de Klankbordgroep Oostzeelaan besproken. Daarin zitten onder meer vertegenwoordigers in de buurt, AOC de Groene Welle, politie, gemeente en Tactus Verslavingszorg. Beschrijving Het beheersplan heeft betrekking op de locatie zelf en de omgeving. Het beschrijft duidelijk welke partijen bij welke overlast actie moeten ondernemen. Uiteindelijk biedt het beheersplan de burgemeester de mogelijkheid om de voorziening te sluiten, als de afgesproken beheersmaatregelen geen effect hebben.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer