Installatie Femke Geijsel als lector Windesheim

Zwolle – Op vrijdag 19 november wordt dr. Femke Geijsel geïnstalleerd als lector Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs van Windesheim. Geijsel maakt in haar lectorale rede duidelijk hoe onderzoekend werken aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs vorm kan krijgen.

Ze beantwoordt vragen als: wat houdt pedagogische kwaliteit in voor het handelen van een leraar? En hoe kunnen leraren de pedagogische kwaliteit van hun onderwijs al handelend vergroten? Een groot deel van het antwoord ligt besloten in onderzoekend werken. Met voorbeelden wil Geijsel illustreren dat het ‘m vaak in kleine dingen zit. De lector wil pedagogische kwaliteit in nauwe samenwerking met leraren concreet maken.

Het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs van Windesheim richt zich primair op het vergroten van de pedagogische en onderzoeksmatige professionaliteit van leraren in alle sectoren van het onderwijs. Dat gebeurt door onderzoek en ontwikkelingswerk te initiëren, door (eventueel samen met anderen) gesubsidieerde projecten uit te voeren en door advisering en publicaties.

De installatie van Femke Geijsel is op vrijdag 19 november vanaf 13.30 uur, in het Auditorium van Windesheim, Campus 2-6 Zwolle. Na de lectorale rede van Geijsel houdt prof. dr. Geert Kelchtermans, Gewoon Hoogleraar Onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, België, een referaat.

Artikel delen:

Reageer