Project Studentenboot levert Zwolle forse schadepost op

Zwolle – De gemeente Zwolle wil betalen voor het mislukken van de studentenboot. Zwolle betaalt drie woningcorporaties € 425.000,- schadecompensatie als tegemoetkoming in het tekort van 1,1 miljoen euro. ‘Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen’, zegt een woordvoerder van de gemeente.

studentenboot_zwolle.jpg

De studentenboot lag in het Zwarte Water, ter hoogte van de Twistvlietbrug, op ongeveer een kilometer van het stadscentrum. De studenten vonden die afstand te groot. ‘Er was weinig animo voor de woningen’, zegt woordvoerder Annemarie van der Lee van de gemeente. Volgens haar kent Zwolle een kwalitatief tekort aan studentenwoningen. ‘Onder studenten is vooral de wijk Assendorp populair, die vlak bij het station ligt. Maar daar willen ook andere mensen wonen.’

Alternatieve locatie

De boot zou voor 10 jaar geëxploiteerd worden. De gemeente wist  dat hij niet voor de volle 10 jaar in het Zwarte Water kon blijven liggen. Van der Lee: ‘Na vijf jaar hebben we een alternatieve locatie gezocht en gevonden, maar verplaatsing bleek vrij kostbaar. Gezien het feit dat de wooneenheden niet echt succesvol bleken, is besloten te stoppen met de studentenboot. We dragen als gemeente bij in het exploitatietekort omdat wij zouden zoeken naar een alternatieve locatie. Het bedrag is een resultaat van gezamenlijke onderhandelingen tussen de gemeente en de drie Zwolse corporaties.’

Gevolgen

Bij de bepaling van de hoogte van het bedrag is met name rekening gehouden met de financiële gevolgen van de kortere exploitatieperiode,  de kosten van ontmanteling en het negatieve exploitatietekort in de periode 2004-2009.

De studentenboot is ontmanteld. De containers worden momenteel gebruikt in de opvang van daklozen en verslaafden.

Bron: Binnenlands Bestuur

Artikel delen:
Reacties 17
 1. Volgens haar kent Zwolle een kwalitatief tekort aan studentenwoningen.

  Wat is een “kwalitatief tekort”?

  Beetje sneu dat de studenten het te ver fietsen vinden. Zou dat het enige probleem zijn?


  Maak melding

 2. Voor een studentenboot/container lag de huur wel erg hoog en zonder recht op huursubsidie volgensmij.
  Wat wat een knuppels. Een plan voor 10 jaar waarvan ze weten dat ze een keer tussentijds moeten verhuizen en deze kosten niet meenemen in de begroting of het plan.
  Ik ruik een prestigeproject die nu zijn lelijke gezicht laat zien waarvan de bedenker vast met wachtgeld thuis zit…

  Waarom hebben ze de huren niet verlaagd om er toch nog geld uit te krijgen?


  Maak melding

 3. @john

  klopt van de huurprijs, weet het niet precies meer maar die paar vierkante meters koste je al gauw 300,- euro volgens mij.
  En ik heb de indeling gezien en die was echt minimaal.
  Denk hierbij ook aan je bed die in het hokje moest, je kast, stoel, tafeltje….

  Het leukste was toch met onze eigen geinproficeerde duikplank vanuit je kamer in het zwarte water plonsen;)


  Maak melding

 4. Achterin Holtenbroek wonen ook aardig wat studenten en die moeten toch echt verder fietsen naar het centrum. Dat is dus een niet bijster goede reden.
  Zal er meer om gaan dat je niet in kleine zeecontainer wil wonen met nauwelijks daglicht en ventilatie…


  Maak melding

 5. idd, er zijn toch echt genoeg huishoudens met studerende kinderen die opzoek zijn naar een goedkope kamer.

  Wat geboden werd voor die huurprijs kreeg je bij de makelaarmaffia zelfs een nog betere kamer en dichter bij school. Tja, dan vind ik het niet raar…


  Maak melding

 6. Nee die containers daar werd je alleen van de kleur vrolijk van šŸ˜‰
  De hoeveelheid licht moet haast minimaal geweest zijn, aangezien er geen ramen in zaten.
  Het is nu wel een kale bedoening als je erlangs fietst trouwens. Komt er ook wat anders op korte termijn daar?
  De afstand tot de stad is een lachertje!
  Dat het er een tochtgat was, dat wil ik wel geloven!


  Maak melding

 7. In Holtenbroek kan je nog goedkoper wonen met 3 personen in een flat dan 1 persoon in zo’n zeecontainer.

  Waarom wordt het rangeerterrein bij de Boni niet gerealiseerd tot een uitbreiding van de wijk Assendorp? Met mogelijkheden voor studenten en starters.


  Maak melding

 8. wie wil er nou in een container wonen? Op kamers wonen is sowieso al niet ideaal, maar een paar honderd euro betalen om een container te mogen vullen is belachelijk. Mijn kamer is gelukkig veel beter, maar alsnog ben ik blij dat ik over twee weken afscheid mag nemen van mijn kamer.


  Maak melding

 9. Ze stoppen er nu verslaafden in de containers. En op de plek waar de studenten boot lag kom volgens de laatste berichten een flat en huizen. De straat is al beschreven op Google earth nl. vestingstraat.


  Maak melding

 10. Komende maandag in de gemeenteraad zal ik vragen dit voorstel verder met de wethouder te bespreken. Het gaat me veel te ver om een verlies van 1 miljoen totaal en een gemeentelijke bijdrage van 450k eur met 1 hamerklap en zonder verdere vragen goed te keuren.

  Cijfers helpen vaak om een beter beeld te krijgen. Als het exploitatieverlies in totaal 1.035.000,– in 5 jaar, dan betekent dat het volgende per wooneindheid.
  40 wooneenheden, maal 12 maanden in een jaar, maal vijf jaar is 2400 verhuurbare maanden in totaal.
  Het verlies per woning per maand is dan het verlies van 1.035.000,– gedeeld door de 2400 verhuurbare maanden is 431,– euro per maand. Dat lijkt me nooit rendabel te krijgen voor het soort woning dat je ervoor aanbiedt. Daar wil ik het wel eens met de wethouder over hebben.

  Jan Brink
  Raadslid D66


  Maak melding

 11. Verslag Raadsplein:

  Financiƫle afwikkeling studentenboot
  Deze Beslisnota is op verzoek van de fractie van D66 geagendeerd voor de meningsvormende ronde. EƩn van de projecten uit het plan van aanpak studentenhuisvesting uit 2003 was het huisvesten van studenten op een boot. Omdat het hier om een dure tijdelijke oplossing ging, is besloten de verhuur van de studentenboot per 1 januari 2010 te beƫindigen. Er speelt nu de kwestie van de financiƫle afwikkeling. De corporaties hebben de gemeente gevraagd bij te dragen in het negatieve exploitatieresultaat en de kosten van ontmanteling. Op het totale negatieve resultaat van ?? 1.187.812 draagt de gemeente ?? 425.000,- bij. D66 vroeg zich af of gezien de hoge exploitatietekorten in een relatief korte periode van 5 jaar het logisch is dat de gemeente voor een dergelijk groot bedrag mee betaalt aan het buitensporige tekort? Ook de overige fracties waren kritisch. Hoe had dit zo kunnen ontstaan? Hadden we dat niet kunnen zien aankomen. De voorgeschiedenis werd nog eens geschetst, waarbij de huisvestingsnood zo hoog was dat er snel maatregelen moesten worden genomen. Wethouder Dannenberg benadrukte dat er te veel is gekeken naar kwantiteit en niet naar kwaliteit. En ook lag de nadruk op een snelle oplossing, waardoor er te weinig oog was voor mogelijke (financiƫle) consequenties in de toekomst. Er lag de afspraak dat de corporaties verantwoordelijk zijn voor de exploitatie, maar de gemeente had ook een inspanningsverplichting om een goede locatie te vinden. Wethouder Dannenberg memoreerde de onderhandelingen die met de corporaties had plaatsgevonden. Uiteindelijk is er een voor alle partijen draagbare oplossing uit gekomen. Het aandeel van de gemeente is te rechtvaardigen omdat er sprake is van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Er is zeker geleerd van deze kwestie. Samenvattend waren de fracties van mening dat het hier gaat om een dure les. De gemeente Zwolle draagt medeverantwoordelijkheid en daarom is het redelijk dat er wordt mee betaald aan een goede financiƫle afwikkeling.
  Aan het eind van de bespreking kon dan ook de conclusie worden getrokken dat het onderwerp voldoende was besproken. Het kan (alsnog) geagendeerd worden voor besluitvorming.
  Om de voortgang te bevorderen was het onderwerp al pro forma als agendapunt opgenomen op de agenda van de besluitvormingsronde-A op 13 december.  Maak melding

 12. Een les van ?? 1.187.812:

  “Wethouder Dannenberg benadrukte dat er te veel is gekeken naar kwantiteit en niet naar kwaliteit. ……. Er is zeker geleerd van deze kwestie. Samenvattend waren de fracties van mening dat het hier gaat om een dure les.”


  Maak melding

Reageer