GL en D66 willen ZwArt in beeld houden

Zwolle – Al wekenlang is het de vraag of  de Zwolse gemeenteraad voor of tegen subsidie voor ZwArt stemt. Maandag 22 november neemt de gemeenteraad een besluit. Groenlinks en D66 vinden dat ZwArt een eerlijke kans verdient. Beide partijen pleiten ervoor om pas definitief voor of tegen voortzetting van ZwArt te besluiten na vaststelling van de nieuwe cultuurnota in 2011. Met de nieuwe nota in de hand kan bepaald worden of ZwArt al dan niet in de ambities van Zwolle past. 

"Met de wethouder is dit najaar afgesproken dat er in het eerste en tweede kwartaal van 2011 een cultuurnota zal komen. Een nota waarmee we gefundeerde keuzes kunnen maken voor de stad. Een cultuurnota waarin de ambities, het bijbehorende programma en de culturele activiteiten worden bepaald." D66 en GroenLinks zijn er zeker van dat ZwArt daar inpast. "Het is immers het enige festival met een kwalitatief hoogwaardig aanbod en artistiek onderscheidende activiteiten. En Zwolle is zeker een stad met hoge ambities op dat gebied wat de beide partijen betreft."

Uit de evaluatie van ZwArt blijkt volgens GL en D66 dat het een festival is met een duidelijke meerwaarde voor het culturele klimaat in Zwolle. "Ondanks een aantal verbeterpunten, waar de organisatie zeker aan zal moeten werken, heeft het festival een origineel en artistiek kwalitatief programma en aansprekende activiteiten. Activiteiten waar iedere Zwollenaar aan mee kan doen als hij dat wil."

"Van alle doelstellingen die het festival heeft meegekregen bij de start in 2008 is eigenlijk alleen de landelijke uitstraling nog niet gehaald, tenminste: waar het gaat om het bredere publiek.  Maar niemand kan zeggen dat drie jaar een reële termijn is om brede landelijke bekendheid te verwerven. Dat is een festival nog nooit gelukt. Tuurlijk, wanneer er bezuinigd moet worden, moet je kiezen." Maar wat GroenLinks en D66 betreft wel zorgvuldig en gefundeerd. Dus niet al bij voorbaat zeggen dat ZwArt niet in de ambities van Zwolle past en de subsidie dan maar stopzetten enkel en alleen op basis van het financiële argument van dit moment, zeggen GL en D66. "Besturen doe je ook voor de toekomst."

Motie:

Onderwerp: Houd ZwArt in beeld

De gemeenteraad van Zwolle, in vergadering bijeen op 22 november 2010,

Overwegende dat:

Ÿ         Uit de evaluatie van ZwArt blijkt dat, ondanks een aantal verbeterpunten, het een festival is met een duidelijke meerwaarde voor het culturele klimaat in Zwolle en dat het een origineel en artistiek kwalitatief programma en aansprekende activiteiten biedt.

Ÿ         Van alle doelstellingen, die het festival heeft, eigenlijk alleen de landelijke uitstraling, waar het om het brede publiek gaat,  nog niet gehaald is, maar dat het festival wel steeds meer bekendheid krijgt.

Ÿ         Drie jaar niet reëel voor een festival is om brede landelijke bekendheid te verwerven, en het behalen van de overige doelstellingen in het algemeen voor een festival ook meer tijd vragen.

Ÿ         Er in bezuinigingstijd zorgvuldig gekozen moet worden en ook de effecten voor de lange termijn integraal in de afwegingen moeten worden betrokken. Besturen doen we (ook) voor de toekomst. 

Draagt het college op:

Ÿ         Bij het opstellen van de nieuwe cultuurnota de ambities, programma’s en activiteiten voor Zwolle te bepalen en zo vast te stellen of  ZwArt binnen de ambities van de stad past en dus een plek verdient.

Ÿ         Scenario 1, meerjarige subsidie voor ZwArt tot en met 2014, in beeld te houden en mee te laten wegen bij het opstellen van de nieuwe cultuurnota 2011 – 2014.

Ÿ         Subsidie te verstrekken voor editie 2011 van Festival ZwArt. En gaat over tot de orde van de dag. Namens de D66 fractie:                         Namens de Groenlinks fractie: Sonja Paauw                                        Michiel van Harten 

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer