Partijen willen openbare stationstunnel behouden

De Stentor van 26 februari 2007 berichtte uitvoerig over de introductie van de OV-Chipkaart. Aanleiding daarvoor is ondermeer te vinden in de problematiek van zwartrijders en overlast op de stations op de spoorlijnen in het westen van het land. De introductie van de kaart blijkt in de Rotterdamse regio blijkt niet zonder problemen te verlopen. Vraagtekens worden gezet bij de principiële kanten (o.a. over de privacy), maar ook over de praktische toepassing. Met name oudere mensen blijken er in de praktijk problemen mee te hebben.

In 2004 zijn door het CDA kanttekeningen al gezet bij de toekomstige plaatsing van de aan de OV-Chipkaart gerelateerde controlepoortjes op het station van Zwolle en de praktische consequenties daarvan. Het CDA maakte zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van het openbare karakter van de Zwolse perrontunnel en over de afname van de bereikbaarheid van o.a. het Stadskantoor. Wethouder Cnossen sprak destijds geruststellende woorden en kondigde tijdig contact met de NS aan. De NS blijkt ondertussen onverstoorbaar door te gaan met de introductie van de betreffende controlepoortjes. Een aanvraag voor een bouwvergunning voor plaatsing op het Zwolse station is daartoe ingediend. Naar het CDA en de PvdA hebben begrepen kan de vergunning op formele gronden niet worden geweigerd. Daarmee plaatst de NS het gemeentebestuur van Zwolle voor een voldongen feit.

Uit perspublicaties (o.a. in Building Business, van februari 2007) blijkt dat in Breda, Rotterdam, Utrecht, Tilburg inmiddels forse discussies zijn/worden gevoerd over de zelfde wijk-naar-wijk problematiek als in Zwolle. In Utrecht heeft dit inmiddels zelfs geleid tot het besluit een aparte passage aan te leggen voor passanten die van de oostkant naar de westkant van de binnenstad willen.

De PvdA en CDA-fracties zijn verontrust over de gesignaleerde ontwikkelingen. Dat brengt hun tot de volgende vragen:

 1. Kunt u bevestigen, dat door de NS een aanvraag voor een bouwvergunning is ingediend voor plaatsing van controlepoortjes, waarmee de perrontunnel feitelijk wordt afgesloten voor niet-houders van de OV-Chipkaart?
 2. Staat het College (nog steeds) op het standpunt, dat de openbaarheid van de stationstunnel en optimale bereikbaarheid van het Stadskantoor gegarandeerd moeten zijn?
 3. Is het juist dat er geen formele gronden aanwezig zijn om een dergelijke vergunning te weigeren?
 4. Kunt u aangeven in hoeverre er met NS in het verleden afspraken zijn gemaakt over het behoud van het openbare karakter van de onderdoorgang; temeer de bereikbaarheid (per openbaar vervoer) van het Stadskantoor bij afsluiting van de gehele tunnel onder druk komt te staan?
 5. Kunt u tevens aangeven welke middelen u thans nog ter beschikking staan om de openbaarheid van de stationstunnel en de bereikbaarheid van het Stadskantoor te realiseren?

Gerrit Teunis

Alida Kastelein

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Slechts 1,3 % van de personen die gebruik maakten van de stationstunnel deed dit om, zonder gebruik te maken van de perrons, de overkant te bereiken. Dat blijkt uit een enquete onder gebruikers van de tunnel.
  Wethouder Cnossen zegt, dat hij de controlepoortjes niet tegen kan houden. Mede, omdat de poortjes op priveterrein gesitueerd worden. Op de suggestie van raadslid Teunis, om de poortjes op de perrons te plaatsen, antwoordde de wethouder dat dit negatieve gevolgen zal hebben voor doorstroom op de perrons. De gemeente zal niet dwars gaan liggen als volgend jaar de poortjes geplaatst worden.


  ⚠️ Meld

 2. Proeven met de nieuwe OV-chipkaart zijn een groot drama geworden. In de regio Rotterdam werd de kaart drie weken lang getest. Dat leverde honderden klachten op.

  Kinderwagens bleven steken en kinderen kregen een klap van de poortjes omdat die te vroeg dicht gingen. Uitchecken mislukte vaak, waardoor reizigers het maximumtarief van vier euro moesten betalen. Afleesapparatuur gaf soms het verkeerde station aan. Er ontstonden opstoppingen voor de poortjes en er waren te weinig oplaadpunten.

  De bedoeling is dat heel Nederland over anderhalf jaar over is gestapt op de OV-chipkaart. De strippenkaarten en treinkaartjes zijn dan verleden tijd. Deskundigen denken nu dat het zeker nog tot 2010 gaat duren voordat de invoering een feit is.

  “Het grote gevaar is dat we straks een systeem hebben dat landelijk niet werkt”, zegt een goed ingevoerde bron die werkzaam is bij een van de OV-bedrijven. “De test met de Rotterdamse vervoerder RET, Connexxion en de NS op de HoekseLijn had als voorbeeld voor de landelijke invoering moeten dienen. Maar de NS gaat straks andere centrale software, andere automaten, andere incheckpaaltjes en andere elektronische controle-apparaten gebruiken.”


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.