SP wil meer SW-geïndiceerden bij gemeente Zwolle

Zwolle – De SP in Zwolle zal aankomende maandag opnieuw een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen om als gemeente meer mensen vanuit de sociale werkvoorziening (zogenaamde SW-geindiceerden) in vaste dienst te nemen. Bij de begrotingsbehandeling trok wethouder Dannenberg een mistgordijn op over het aantal mensen van de sociale werkvoorziening in vaste dienst bij de gemeente Zwolle.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Navraag bij het ambtelijk apparaat heeft opgeleverd dat de gemeente geen enkele SW-geindiceerde in vaste dienst heeft. Er is slechts één medewerker van de sociale werkvoorziening in vaste dienst bij een reguliere werkgever. Ik begrijp heel goed dat de wethouder in het debat onduidelijk was, want dit is een aantal om je als stadsbestuur flink voor te schamen. Het wordt hoog tijd dat het stadsbestuur eens werk gaat maken van een stijging van het aantal mensen met een arbeidsbeperking in vaste dienst van de gemeente.’

De SP wil daarom dat er voor 1 januari 2012 minimaal 5 medewerkers met een SW-indicatie in vaste dienst zijn bij de gemeente Zwolle. Siderius: ‘Laten we beginnen met 5 medewerkers, dan hebben we een begin en een goed voorbeeld voor andere werkgevers.’ De partij wil verder dat er een plan van aanpak komt om het aantal medewerkers met een SW-indicatie bij reguliere werkgevers te bevorderen.

Motie:

Betreft: aantal mensen met SW-indicatie in vaste dienst

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 23 november 2010.

Constaterende dat:·        dat de gemeente Zwolle geen enkele medewerker met een SW-indicatie in vaste dienst heeft;·        dat er slechts één medewerker met een SW-indicatie in vaste dienst is bij een reguliere werkgever;

·        de sociale werkvoorziening (Wezo) en de gemeente Zwolle een ambitie hebben om meer mensen met een arbeidsbeperking (o.a. SW-geindiceerden) in vaste dienst te krijgen bij reguliere werkgevers.

Van mening dat:·        het aantal medewerkers met een SW-indicatie bij de gemeente Zwolle en bij reguliere werkgevers ver onder niveau is;·        er voor de gemeente Zwolle een uitdaging ligt om meer mensen met een SW-indicatie in vaste dienst te nemen;

·        de gemeente Zwolle een voorbeeldfunctie heeft voor reguliere werkgevers, maar deze voorbeeldfunctie op dit moment niet invult.

Draagt het college op:

  • per 1 januari 2012  minimaal 5 mensen met een SW-indicatie in vaste dienst te nemen;
  • voor de perspectiefnota met een plan van aanpak te komen om het aantal medewerkers met een SW-indicatie bij reguliere werkgevers te bevorderen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de SP;     

Tjitske Siderius

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer