Themabijeenkomst Maatschappelijke Stage

Zwolle – Vrijwilligerscentrale Zwolle organiseert in samenwerking met Stichting ProMO (Protestants Maatschappelijke Activeringswerk Overijssel), IMAO (Islamitisch Maatschappelijk Activeringswerk Overijssel) en KCWO (Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel) een themabijeenkomst over de Maatschappelijke Stage (MaS) op donderdag 9 december 2010.

Kerken, moskeeën en andere levenbeschouwelijke organisaties hebben een enorm gevarieerd aanbod aan vrijwilligerswerk dat als Maatschappelijke Stage kan dienen. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld helpen bij: de kerk of moskee aankleden voor vieringen en bijeenkomsten, koffie en thee schenken, activiteiten rondom feestdagen organiseren, ouderen en zieken bezoeken en acties voor mensen in nood in de eigen omgeving of het buitenland opzetten. De jongeren die een maatschappelijke stage komen verrichten, kunnen jongeren zijn die al bij de gemeenschap of organisatie betrokken zijn, maar dat hoeft niet.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de aanwezigen door middel van workshops en inspiratietafels van diverse organisaties een beeld van wat MaS is, hoe zij het binnen de organisatie vorm kunt geven en wat voor- en nadelen zijn. Ook worden diverse inspirerende voorbeelden gegeven.

Vrijwilligerscoördinatoren kunnen tijdens de bijeenkomst direct een vertaalslag maken van de MaS naar ‘hun activiteiten’ en gaan met concrete handvatten en materialen naar huis.

Tijdens de bijeenkomst zijn van iedere organisatie meerdere mensen welkom. Vrijwilligerscentrale Zwolle wil met deze bijeenkomst, mede namens de Gemeente Zwolle, tevens haar waardering uitspreken voor het vele werk dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Die waardering wordt gedurende de bijeenkomst op diverse manieren getoond.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 1 december via het aanmeldformulier op www.vrijwilligerswerkzwolle.nl, Vrijwilligerscentrale Zwolle 038 – 422 52 00 of info@vrijwilligerswerkzwolle.nl onder vermelding van ‘9 december’. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen wordt de locatie bepaald. Deelnemers worden daar later over geïnformeerd.

Artikel delen:

Reageer