Subsidieregeling rijksmonumenten eenvoudiger

Zwolle – De rijkssubsidieregeling voor rijksmonumenten verandert per 1 januari 2011. Dan treedt het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 (Brim 2011) in werking. Via het Brim kunt eigenaren van monumenten in aanmerking komen voor een laagrentende lening (Restauratiefondshypotheek) of voor subsidie voor de instandhouding van uw rijksmonument.

fontein_6.jpg

De subsidie moet tussen 15 januari en 31 augustus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden aangevraagd. De volgorde van binnenkomst van de aanvragen is bepalend voor de verdeling. Daarom is het raadzaam om de subsidieaanvraag op 15 januari persoonlijk af te leveren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort (telefoonnummer 033-421 74 21). Eigenaren kunnen de Restauratiefonds-hypotheek het hele jaar door aanvragen. Dat verandert niet.

Enkele belangrijke wijzigingen in het Brim 2011 zijn:

  • Procedures zijn vereenvoudigd;
  • In een aantal gevallen is de subsidiebijdrage verhoogd;
  • Als uw monument uit meer panden bestaat of onderdeel is van een groter complex kan per ‘zelfstandig onderdeel’ subsidie of een laagrentende lening worden aangevraagd;
  • Alle boerderijen, met of zonder agrarische functie, komen straks in aanmerking voor subsidie;
  • Komt u volgens het Brim in aanmerking voor een subsidie, dan kunt u er voor kiezen om in plaats van subsidie een laagrentende Restauratiefonds-hypotheek aan te vragen;
  • Een eigenaar van een tuin- en parkaanleg van een historische buitenplaats kan instandhoudingssubsidie aanvragen op grond van het Brim 2011.
Artikel delen:

Reageer