‘Veiligheid hebben Zwollenaren zelf in de hand’

Zwolle – Maandag 15 november 2010 is de landelijke campagne Meer veiligheid op straat van het ministerie van BZK van start gegaan. Zwolle participeert in deze campagne door met regelmaat advertenties te plaatsen, waarbij inwoners meer bewust worden van hun eigen rol hierbij. Van de bevolking blijkt 30 tot 40 procent wel eens getuige te zijn geweest van agressie op straat, maar weet niet wat het dan moet doen.

veiligheid.jpg

De campagne gaat in op wat je als burger kunt doen wanneer je geconfronteerd wordt met agressie op straat. Meer veiligheid op straat is uiteraard niet alleen de verantwoordelijkheid van de burger. Bij agressief gedrag op straat en tegen medewerkers met een publieke functie, zoals hulpverleners en dienstverleners, treedt de overheid op door de pakkans te vergroten en strenger te straffen. Burgers kunnen de overheid helpen bij het creëren van meer veiligheid op straat. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat je moet doen: vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan, bel 1-1-2, blijf bij het slachtoffer, maak foto’s voor de politie en meld je als getuige. Meer veiligheid op straat bereik je door gezamenlijk op te treden.

In 2009 is landelijk 65% van de werknemers met een publieke taak zoals hulpverleners, handhavers, toezichthouders en dienstverleners, slachtoffer van ongewenst gedrag zoals agressie, beledigingen, bedreigingen en intimidaties. Soms mondt dit zelfs uit in lichamelijk geweld. Meer informatie over de campagne is te vinden op www.nederlandveilig.nl/ veiligheidopstraat.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer