Dijkwachters oefenen met inspectie dijken

Zwolle – Op zaterdag 27 november gaan zo’n 160 vrijwillige dijkwachters van het Waterschap Groot Salland weer oefenen in de praktijk. Hierdoor raken de dijkwachters vertrouwd met praktijksituaties en leren ze hun dijkdeel beter kennen. De oefeningen vinden plaats in het gebied ten noorden van de lijn Wijhe-Raalte tot aan de Vecht, inclusief Zwolle.

kopie20van20dijkwacht20019.jpg

Voor het waterschapspersoneel, de dijkringcommandanten en de eerste dijkpostcommandanten begint de dag om 7.00 uur. De dijkwachters lopen in drie ‘diensten’ tussen 9.00 en 17.00 uur en zijn herkenbaar aan oranje hesjes met het opschrift ‘DIJKWACHT’. Elke oefeninspectie duurt zo’n 2,5 uur, waarbij ongeveer 5,5 kilometer aan dijk zowel binnen- als buitendijks gecontroleerd wordt.

De oefening vindt zo realistisch mogelijk plaats. Dijkwachters gaan de dijken inspecteren op zogenoemd zandmeevoerend kwelwater, wildschades, verkeersschades, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken. Dit zijn situaties die de dijkwachters ook tegen kunnen komen tijdens een werkelijke situatie met hoogwater.

Het Waterschap Groot Salland heeft 536 kilometer dijken en kaden in beheer. Om deze waterkeringen in perioden van storm, hoog water en ijsgang te kunnen inspecteren, staat het dijkleger paraat. Deze bestaat in totaal uit 700 vrijwilligers. Door regelmatig te oefenen is het dijkleger in noodsituaties nog beter op haar taken voorbereid. Aan de hand van opgedane ervaringen kunnen onderdelen van het bestaande draaiboek worden bijgesteld. Op zaterdag 13 november vond al een dijkwachtersoefening plaats in het gebied ten zuiden van de lijn Wijhe-Raalte. Daaraan namen 90 vrijwillige dijkwachters deel.  

Waar lopen de dijkwachters?  

Zaterdag 27 november
* Vanaf Wijhe langs de IJssel tot aan de Spooldersluis (Zwolle).
* Vanaf de Spooldersluis langs het Zwolle-IJsselkanaal, het Zwarte Water en de zuidzijde van de Vecht tot aan Vilsteren.
* Stad Zwolle, Almelose Kanaal en langs de Sallandse Weteringen tot aan de stuw bij Wijhe.
* Op deze dag zullen zo’n 160 dijkwachters de dijken inspecteren.

Artikel delen:

Reageer