School’s cool Zwolle start in wijk Diezerpoort

Zwolle – Dit najaar start Travers Welzijn met School’s cool Zwolle in de wijk Diezerpoort. School’s cool Zwolle steunt jongeren bij de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het is bedoeld voor leerlingen uit groep acht die om zeer uiteenlopende redenen behoefte hebben aan extra ondersteuning bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Bij School’s cool Zwolle is er plaats voor in ieder geval 15 leerlingen die volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan. School’s cool Zwolle werkt daarin samen met brede school Het Stroomdal en brede school Het Wonderwoud. Er wordt gewerkt met vrijwillige thuismentoren die wekelijks bij de jongere thuis komt. De mentor ondersteunt bij schoolwerk en problemen/vragen waar de jongere mee worstelt.

Een mentor van School’s cool Zwolle helpt de leerling met het maken van een goede start op de nieuwe school. De mentoring is geen hulpverlening maar werkt preventief. Het beoogt jongeren, met behulp van positieve ondersteuning en reflectie van een mentor, goede keuzes te laten maken en schooluitval te voorkomen. School’s cool Zwolle is nog op zoek naar mentoren die een scholier willen begeleiden.

School’s cool Zwolle is onderdeel van het wijkactieplan Diezerpoort van de gemeente Zwolle. Travers Welzijn zet daarbij in op ondersteunen, begeleiden en enthousiasmeren van jongeren en ouders bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Naast de mentoring kunnen leerlingen in groep 7 & 8 van het Wonderwoud en het Stroomdal extra ondersteuning krijgen door middel van deelname aan het project “BijDeHand”. BijDeHand bestaat uit groepslessen waarin extra aandacht is voor onderwerpen die van belang zijn op voortgezet onderwijs, zoals huiswerk structureren, leren voor een toets, een spreekbeurt voorbereiden en sociale vaardigheden. BijDeHand gaat in januari 2011 van start.

Artikel delen:

Reageer