Uitbreiding Museum De Fundatie stap dichterbij

Zwolle – De gemeente Zwolle en de provincie Overijssel staan positief tegenover de voorgenomen uitbreiding van Museum De Fundatie aan de Blijmarkt in Zwolle en willen actief bijdragen aan de realisatie ervan.

img_6068_copy.jpg

Het college van Gedeputeerde Staten heeft 5 miljoen euro gereserveerd en stelt aan Provinciale Staten voor om de uitbreiding mogelijk te maken. Dit komt op 8 december aanstaande aan de orde in de Statencommissie. In januari 2011 neemt PS een besluit.

img_6074_copy.jpg

img_6069_copy.jpg

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwolle wil ook actief bijdragen aan de realisatie van de plannen. Naast de uitbreiding van het museum gaat het om de herinrichting van de Potgieterssingel en op termijn een (kunst)route van het station naar de binnenstad. Begin 2011 buigt de gemeenteraad zich over het voorstel. De komende periode wordt een haalbaarheidsonderzoek door de gemeente uitgevoerd. Daarin worden de (financiële) gevolgen en risico’s inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt hiermee inzicht verkregen in het proces voor wat betreft de organisatievorm, samenwerking, planning en bevoegdheden. Bewoners en belanghebbenden worden bij de uitwerking en realisatie betrokken.

artist_impression_uitbreiding_paleis_aan_de_blijmarkt_afbeelding_b.jpg 

Het streven is dat de het uitgebreide museum op 12 -12- 2012 zijn deuren opent. Dat is gelijktijdig met de oplevering van de Hanzelijn, de nieuwe één-uurs treinverbinding tussen Zwolle en Amsterdam. De Fundatie is voor Zwolle en de provincie Overijssel een belangrijke culturele instelling, met een landelijke uitstraling. De afgelopen jaren is het aantal bezoekers aan het museum en dus aan de binnenstad van Zwolle fors toegenomen.

artist_impression_uitbreiding_paleis_aan_de_blijmarkt_afbeelding_d.jpg

Het monumentale Paleis aan de Blijmarkt, de behuizing van Museum De Fundatie aan de rand van de Zwolse binnenstad, is te klein geworden om de tentoonstellingen, eigen collecties en de bezoekers, met name groepen en scholen, adequaat ruimte te bieden. Museum De Fundatie heeft het gerenommeerde bureau Bierman Henket architecten gevraagd een haalbaarheidsstudie te verrichten naar mogelijke uitbreidingen van dit rijksmonument.

De uitbreiding die wordt voorgestaan is een ellipsvormige constructie op het dak, door de grote glaspartij aan de noordkant, lijkend op een oog. Vanuit de zalen is er een prachtig uitzicht over de Zwolse binnenstad. Het museum is ervan overtuigd dat er met de realisering van de plannen een cultureel/museaal landmark van internationale allure in Zwolle en Overijssel zal ontstaan.

Artikel delen:
Reacties 28
 1. 2 min of meer succesvolle tentoonstellingen en de bestuurlijke malloten slaat het weer in hun bol
  Op alles te kort zelfs in gezond verstand.
  Bij een goed ondernemersplan en uitvoering ervan kan het museum zelf zijn broek ophouden.


  Maak melding

 2. De komende periode wordt een haalbaarheidsonderzoek door de gemeente uitgevoerd. Daarin worden de (financiële) gevolgen en risico??s inzichtelijk gemaakt

  Met natuurlijk als altijd de “gewenste”uitkomst.

  Bewoners en belanghebbenden worden bij de uitwerking en realisatie betrokken

  Maar hebben er natuurlijk niets over te zeggen.  Maak melding

 3. Ja ikke zo is het het is ze weer in de bol geslagen.Het museum op de melkmarkt moest jaren geleden bezuinigen en hier hebben ze bij de fundatie een keer een paar publiekstrekkers gehad en gelijk wordt er over miljoenen uitbreiding gesproken .terwijler landelijk bezuinigd wordt op kunst en cultuur ik kan het allemaal niet meer volgen in depolitiek hoor.Straks komt er geen kip meer zoals jaren geleden bij de fundatie en dan praten ze weer over sluiten .Weg gegooit geld dat de burger die er nooit komt voor moet betalen


  Maak melding

 4. Heeft de provincie geld over, nu ze zo als sinterklaas optreedt? Oja, Essentgelden gecashed!
  En welke eisen stelt de provincie aan de gemeente en aan het museum, aangezien ze 5 miljoen bijdragen?

  Ik vind het weer geld geven aan de rijken (of elitaire clubs) en minder aan kleinere initiatieven. (en maar steggelen over ZwArt bijvoorbeeld)


  Maak melding

 5. Bezuinigen wil natuurlijk niet zeggen dat je helemaal niets meer uit wil geven. Misschien hebben ze wel 10 miljoen bezuinigd door inplaats van 15 milj. er maar 5 milj. aan te besteden. 😉

  Het getuigt natuurlijk wel van goed ondernemerschap om als een kans zich voordoet om veel bezoekers naar je stad, stadscentrum en museum te halen vanwege de Hanzelijn die af komt, om daar dan ook gebruik van te maken en ze er heen te lokken met iets moois.


  Maak melding

 6. Het gezeur over de Hanzelijn ben ik meer dan zat.
  Het zal meer Zwollenaren naar Amsterdam doen gaan dan andersom.
  Brostklopperij door bestuurders wiens enige bijdrage is het uitbundig drinken en roken van grote sigaren tijdens de openingsreceptie.


  Maak melding

 7. @ Maarten: het nieuws volgen is één, goed lezen blijkbaar iets anders. De subsidie voor ZwArt bestond uit grofweg 3 pijlers. Provincie, gemeente en anderen. De anderen en provincie wilden dolgraag. De gemeenteraad en niet het college deed moeilijk. eh, ik bedoel had andere overwegingen.


  Maak melding

 8. @Rinus, dank voor je reactie, maar lezen heb ik wel goed gedaan. Uiteraard weet ik dat de provincie bijdraagt aan ZwArt tot 2012 en dat de gemeenteraad maar tot 2011 wil gaan. Dat wil natuurlijk niets zeggen over het feit dat de provincie zich aan het inkopen is om de zwolse cultuurmarkt.
  De provincie stelt eisen aan de gemeente, indien zij meefinancieren (wie betaalt bepaalt). De gemeente moet dus ook meedragen is de financiele lasten. Als de provincie bereid is 5 miljoen bij te dragen, welk bedrag moet de gemeente dan bijdragen? Ik verwacht een evenredig bedrag. Hiermee maak ik de vergelijk met ZwArt.

  en jaarlijks begroot de gemeente ca. 18 miljoen voor kunst en cultuur, ben toch benieuwd waar al dat geld heengaat.


  Maak melding

 9. @ Maarten:
  Voorzover ik het begrepen heb draagt de gemeente niet bij aan de uitbreiding van het gebouw maar bemoeit zich meer met de omgeving van het museum (Potgietersingel) en de route van station (Die omgeving ging ook op de schop meen ik, bussen en zo) naar museum.
  Excuses als ik je reactie niet goed begrepen heb. (Lezen is één, goed lezen iets anders 😉 )


  Maak melding

 10. Voor de liefhebbers:

  Conclusie
  Wij stellen u voor het belang van Museum de Fundatie voor de provinciale economie, infrastructuur en cultuur te versterken door in principe de uitbreiding mogelijk te maken. Wij willen daarbij als voorwaarde opnemen dat de gemeente Zwolle daadwerkelijk investeert in de herinrichting van de Potgietersingel, in de route van station naar museum en minimaal ?? 50.000 van de jaarlijkse toename in exploitatielasten van de Fundatie voor haar rekening neemt.
  Zoals eerder gemeld bedragen de kosten voor de uitbreiding maximaal ?? 5 miljoen. Met Zwolle hebben wij afgesproken dat een bedrag van ?? 1,5 miljoen te vinden is binnen de bedragen die binnen het Grote Steden Beleid door ons voorzien zijn voor de gemeente Zwolle. Dit betekent dat er nog ?? 3,5 miljoen beschikbaar dient te komen. Wij stellen voor dit bedrag in 2011 uit de Algemene dekkingsreserve beschikbaar te stellen.  Maak melding

 11. Voor de volledigheid. De bron is: Staten voorstel nr PS/2010/1106 van 24 november.
  In de toelichting wordt nog vermeld: “De toename van activiteiten, die dan mogelijk is, vraagt om meer personele inzet. Daarnaast nemen de huisvestingslasten en ander overheadkosten toe. Het museum schat dit op ?? 300.000 extra exploitatiekosten. Het museum zal extra
  inkomsten kunnen generen. Uit die eigen betere exploitatie kan het museum de helft dekken. Voor het andere deel zal het museum een beroep op de gemeente en provincie doen. Wij achten het verantwoord die verhoging met ingang van het nieuwe cultuurbeleid per 2013 uit de reguliere middelen voor cultuur vrij te maken.  Maak melding

 12. @zusenzo ben het helemaal met je eens de reistijd tussen Amsterdam en Zwolle is dan nog maar 45 minuten reizen. Dit is op economisch en toeristisch gebied een grote verbetering:).

  Met een beetje geluk gaat de gemeente ook samenwerken met Amsterdam.


  Maak melding

 13. @Maarten Kennelijk ben je goed op de hoogte van het culturele reilen en zeilen in Zwolle. Wat me wel verbaast is dat je spreekt over het “inkopen” door de provincie. Weet je niet dat de collectie die tentoongesteld wordt in de Fundatie voor het overgrote deel provinciaal bezit is? De provincie en Zwolle hadden jaren geleden al plannen voor een nieuw museum voor moderne kunst, waarin teven de provinciale kunstcollectie tentoongesteld kon worden. De toenmalige burgemeester Loek Hermans koos te elfder ure echter voor een museum voor naieve en outsiderskunst. Daar was niet bijster veel belangstelling voor. De Fundatie heeft onder de huidige directeur al meer dan twee “klappers” gehad: tentoonstelling Voerman, Citroen, Krabbé, Röling, nu weer Krabbe en niet te vergeten het ontdekte schilderij van Van Gogh.


  Maak melding

 14. Het monumentale Paleis aan de Blijmarkt, de behuizing van Museum De Fundatie aan de rand van de Zwolse binnenstad, is te klein geworden om de tentoonstellingen, eigen collecties en de bezoekers, met name groepen en scholen, adequaat ruimte te bieden.

  De motivatie klinkt wat ‘makkelijk’. Om net zo ‘makkelijk’ te interpreteren: ?? 5 mln. om groepen en scholen op te vangen lijkt wat overdreven.


  Maak melding

 15. Ik vind dat Andre Kijk een goede redenering heeft. Zo kan je het gerust lezen. De Fundatie is nu een groot, ruimtelijk en een statig pand. Niets mis mee. De hoeveelheid kunst of kinderen kan je daarop aanpassen. Na recente successen zou bescheidenheid passen in een tijd dat er fors in cultuur gesneden wordt.


  Maak melding

 16. De begroting van het Meerjarenbeleidsplan van het Stedelijk Museum Zwolle laat een jaarlijkse bijdrage van ruim ?? 1,1 mln van de gemeente zien. Zijn er geen bruggen te slaan tussen de Fundatie en het SMZ?


  Maak melding

 17. Ik gun museum de Fundatie heel veel armslag, het is een museum met heel veel potentie het is alleen heel jammer dat de uitbreiding gezocht moet worden bovenop het bestaande Neo-classisitische gebouw.
  Deze architectuur met z’n zware zuilen is gebaseerd op de stijl van de oude Griekse tempels en eigenlijk vind ik het plaatsen van zo’n kamelenbult een verkrachting van het gebouw en een belediging voor de architect (als deze nog zou leven)  Maak melding

 18. Een ellips is een schitterend meetkundig figuur met twee brandpunten.

  Het is een genot om straks in deze wonderschone schulp, hoog boven maaiveld, over de middeleeuwse stad uit te kijken.

  Kan niet wachten …


  Maak melding

 19. Voor de afleiding:

  Ellips: een gesloten VLAKKE kromme …

  Schulp: hoornachtige zelfstandigheid waarmede de schelpdieren omkleed zijn; [figuurlijk] in zijne – kruipen, achteruit krabben, zijn woord breken; (ook) in zijne schamele woning zich terugtrekken…

  Als ik zaalwachter zou zijn zou ik zeker vóór stemmen. Niet dat ik daarmee iets suggereer, want die kunnen waarschijnlijk heel goed ‘wachten’.  Maak melding

 20. Het ziet er naar uit dat de provinciale politiek 5 miljoen euro beschikbaar stelt voor nieuwbouw en uitbreiding van museum De Fundatie in Zwolle.

  In het debat woensdagavond was vooral het CDA huiverig. Die partij vindt de bijdrage van de gemeente Zwolle erg mager en de toezeggingen boterzacht. De gemeente steekt vooral geld in het opknappen van de omgeving van het museum. Het vernieuwde museum moet op 12 december 2012 haar deuren openen. Een opmerkelijk onderdeel van het plan is een grote glazen koepel op het dak van het museum. Het vernieuwde museum moet Zwolle als cultuurstad steviger op de kaart zetten. Binnenkort neemt de provinciale politiek een definitief besluit over de miljoenenbijdrage.

  RTV Oost


  Maak melding

 21. Ik stel voorop dat ik op basis van de beperkte financiële en illustratieve informatie geen oordeel geef. Voorlopig constateer ik slechts dat op basis van wat bekend is gemaakt:
  > de noodzaak onduidelijk is;
  > er geen andere (samenwerkings)scenario’s zijn getoond;
  > er geen andere optie dan “het oog” is gepresenteerd;
  > ?? 1,5 mln van de provinciale subsidie al voorzien was voor de gemeente Zwolle en dat niet aangegeven wordt welk ander project ‘dus’ niet kan worden gerealiseerd;
  > het nog onduidelijk is hoe de hogere exploitatiekosten worden gedekt.


  Maak melding

Reageer