Burgemeester geeft gastles op Geert Groteschool

Zwolle – Het is een bijzonder jaar voor het initiatief de Dag van Respect! De Stichting viert het vijfjarig lustrum vieren. Als jaarthema heeft de Dag van Respect gekozen voor het thema Vrijheid. Dit jaar heeft Nederland stil gestaan bij 65 jaar leven in vrijheid. Helaas is leven in vrijheid niet iets vanzelfsprekends. Burgemeester H.J. Meijer gaf donderdag bij de Geert Groteschool in Zwolle een uitgestelde gastles, omdat op de Dag van Respect dat op 11 november viel de les niet door kon gaan.

img_6117_copy.jpg

Stichting Dag van Respect heeft in voorgaande jaren op scholen en in de pers veel aandacht gekregen. Op 2500 basisscholen verspreid door heel Nederland gaven betrokken Nederlanders waaronder: ministers, kamerleden, burgemeesters, bekende sporters, televisiepersoonlijkheden en andere prominenten een gastles.
Scholen spelen een cruciale rol in het succes van de Dag van Respect. De lessen van de eigen leerkracht en de gastles van een bekende betrokken persoon brengen een dialoog op gang tussen de leerlingen. Hierdoor krijgt het begrip respect inhoud!

img_6107_copy.jpg

img_6110_copy.jpg

img_6113_copy.jpg

Uit ervaring is gebleken dat het introduceren van de lessen door de leerkracht door middel van het vertellen van een persoonlijk verhaal, de leerlingen zeer aanspreekt. Hoe beleeft u respect? Het samen delen van verhalen versterkt verbondenheid en harmonie.

Via kennisoverdracht wil de stichting bij de jongeren een respectvolle houding teweegbrengen: voor elkaar, voor natuur en milieu en voor de samenleving. Vanuit ontmoetingen met gastsprekers in de klas maar ook in de lessen van de klassenleerkrachten zal een dialoog ontstaan tussen de kinderen onderling en automatisch ook tussen de kinderen en hun ouders thuis. Over het begrip respect.

Door enkele malen per jaar het begrip respect te laten terugkeren, zal het begrip bij de scholieren langzaam inslijpen. Veel maatschappelijke problemen kunnen met het begrip respect worden aangekaart. Door het uitnodigen van betrokken Nederlanders om een gastles op school te geven, hoopt de stichting te bereiken dat jongeren zich met deze ‘helden’ zullen identificeren zodat het ‘cool’ wordt om respectvol te zijn.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer