Te huur: buitengewoon opsporingsambtenaar

Zwolle – Veiligheid is een eerste levensbehoefte, voor iedereen. Het bevorderen van het veiligheidsgevoel en het tegengaan van criminaliteit is een belangrijke taak van de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van haar burgers en het publiek en stellen op dit gebied dan ook regels en wetten op, die nageleefd dienen te worden. Stadswacht IJsselland ziet toe op de naleving van deze regels en wetten, ook in uw gemeente.

Niet alleen zorgen de toezichthouders van Stadswacht IJsselland ervoor dat wetten en regels worden nageleefd, zij helpen ook dagelijks mee om de stad schoon, heel en veilig te houden. Zij proberen overtredingen te voorkomen en als preventie niet lukt, gaan ze herhaling van de overtreding tegen. Om goed te kunnen handhaven, zijn veel toezichthouders van Stadswacht IJsselland inmiddels buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Een boa is een functionaris met opsporingsbevoegdheid die bevoegd is om bijvoorbeeld een boete uit te schrijven bij een overtreding van de wet (repressieve handhaving).

Zij kunnen werkzaam zijn in zes domeinen. De toezichthouders van Stadswacht IJsselland werken in het domein ‘Openbare ruimte’. Met een boa-certificering mogen zij de identiteit controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit.

De boa’s van Stadswacht IJsselland hebben vergaande bevoegdheden om overlast en (kleine) ergernissen in de openbare ruimte aan te pakken, zoals het handhaven van regels omtrent rondhangende jongeren, alcoholgebruik op straat, geluidsoverlast en wildplassen.

Stadswacht IJsselland wil de kennis en vaardigheden van deze gecertificeerde opsporingsambtenaren niet alleen binnen de organisatie benutten, maar ook daarbuiten. Daarom is het mogelijk de toezichthouders van Stadswacht IJsselland in te huren. De gemeente Dalfsen maakt hier al reeds gebruik van. Stadswacht IJsselland is er dus helemaal klaar voor!

Het inhuren van buitengewoon opsporingsambtenaren brengt voordelen met zich mee, zoals een kostenbesparing en gecertificeerde toezichthouders die professioneel, goed opgeleid en communicatief sterk zijn.

Mocht u meer informatie wensen te ontvangen omtrent het inhuren van boa’s van Stadswacht IJsselland, dan kunt u contact opnemen met mevrouw S. Hof op telefoonnummer 038 421 17 91 of via e-mail s.hof@stadswachtijsselland.nl.

Artikel delen:

Reageer