Fonds ondernemers voor versterking binnenstad nadert

Zwolle – Meer (financiële) draagkracht om de binnenstad van Zwolle op de kaart te zetten en (daardoor) meer bezoekers trekken. Dat is de inzet van een bijzondere samenwerking van de Zwolse binnenstadondernemers, in een zogenoemde Bedrijveninvesteringszone.

Het initiatief is een stap dichterbij gekomen nu burgemeester en wethouders van Zwolle een overeenkomst sluiten met de stichting die de stuwende kracht wordt achter de Bedrijveninvesteringszone.

Zo’n Bedrijveninvesteringszone bestaat praktisch uit een fonds waaraan alle ondernemers in de binnenstad meebetalen. Dat gaat via een heffing op het onroerend goed. Elk jaar dragen de winkeliers op basis van hun vastgoedbezit bij aan het gezamenlijke initiatief. Van dat geld kunnen zaken betaald worden als de aankleding van de binnenstad (bijvoorbeeld gevel- en feestverlichting, het plaatsen van bloembakken) en promotie en marketing (onder meer bewegwijzering). De verwachting is dat de ondernemers vier ton bij elkaar brengen via het fonds.

Om het fonds (juridisch) mogelijk te maken, sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst af met de stichting die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de Bedrijveninvesteringszone. Burgemeester en wethouders, die enthousiast zijn over de opzet van de Bedrijveninvesteringszone, hebben nu ingestemd met de ondertekening. Het initiatief past goed bij een aantal voor de gemeente belangrijke ontwikkelingen in de stad, zoals het laten groeien van de lokale economie en Samen Maken We De Stad – waarbij gemeente en partners in de stad samen werken aan de toekomst van Zwolle. Al langer wordt door gemeente, ondernemers en bewoners werk gemaakt van een florerende Zwolse binnenstad.

De gemeenteraad beslist binnenkort of zij instemt met de verordening die nodig is om de Bedrijveninvesteringszone in te kunnen stellen. Daarna worden alle bedrijven ondervraagd over hun bereidheid deel te nemen aan het fonds. Die draagvlakmeting staat voor begin 2011 op de agenda. Als er voldoende draagvlak is kan de Bedrijveninvesteringszone in de Zwolse binnenstad ingesteld worden.

Zwolle kent al een Bedrijveninvesteringszone, in het gebied rond de Thomas a Kempis straat, even buiten de Zwolse binnenstad. Daar is dezelfde procedure gevolgd, en functioneert het fonds inmiddels.

Artikel delen:

Reageer