Aangepaste inspraakmogelijkheden voor burgers

Zwolle – De inspraakmogelijkheden voor burgers zijn aangepast. Tot nu toe konden burgers alleen in de informatieronde van het Raadsplein iets kwijt aan de gemeenteraad. Vanaf nu geldt dat burgers mogen inspreken op het moment dat het onderwerp voor het eerst geagendeerd wordt.

Als een onderwerp dus rechtstreeks voor de meningsvormende ronde of besluitvormende ronde van het Raadsplein staat geagendeerd, is dat hét moment om in te spreken. In de besluitvormingsronde kan alleen aan het begin van de vergadering worden ingesproken. Inspreken kan na overleg met de raadsgriffie via tel. (038) 498 21 81.

Deze aanpassingen zijn nodig omdat sinds kort anders wordt omgegaan met de agendering van onderwerpen. Om de besluitvorming van de gemeenteraad efficiënter te laten verlopen, worden onderwerpen nu vaker rechtstreeks voor de meningsvorming of de besluitvormende ronde geagendeerd.

De mogelijkheden voor burgers om in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda van de gemeenteraad staan, blijven hetzelfde. Burgers kunnen over niet- geagendeerde onderwerpen iets zeggen aan het begin van iedere informatieronde van het Raadsplein.

Naast het inspreken tijdens de vergadering, kunnen burgers ook op andere manieren invloed uitoefenen op de besluitvorming van de gemeenteraad. Schrijf een brief of e-mail, dien een burgerinitiatief in of verzoek de gemeenteraad een referendum te houden. Meer informatie hierover vindt u op www.gemeenteraadzwolle.nl  bij het tabblad Uw invloed.

Artikel delen:

Reageer