Nader onderzoek naar horecapaviljoen stadspark

Zwolle – Na het meningvormende debat tijdens het Raadsplein op maandagavond over de drie scenario’s voor een horecapaviljoen in Park de Wezenlanden heeft de politiek in Zwolle geen keuze kunnen maken voor de grootte van het toekomstig pand. Dat er wel een horecapaviljoen gaat komen is zo goed als zeker, maar er is nog geen duidelijkheid over de door het college gewenste scenario C (grote horeca met 600 m2 bruto vloer oppervlak) of de keinere variant B van 150 m2. Wethouder E. Dannenberg gaat nader onderzoek doen naar een horecapaviljoen dat tussen de 150 m2 en 600 m2 geëxploiteerd moet worden. Daar kon iedereen mee leven.

horecapaviljoen.jpg 

De meeste politieke partijen konden maandagavond geen keuze maken tussen variant B of C. D66 stelde dat kleine variant B geen echte keuze was. Niet gelijkwaardig ook. Voor de keuze van de kleine variant was bekend dat dit niet exploitabel zou zijn, maar die optie willen de partijen nu toch een kans geven, en ook wel meer dan dat. Een keuze voor de grote variant C werd alleen bepleit door het CDA, maar nadat de wethouder alle meningen aangehoord had, en nader onderzoek wil doen voor een tussenvariant, nam het CDA daar genoegen mee. Wel moet er dan eerst een goed gesprek plaatsvinden van de omwonenden van het park (die zich tot nu toe in het proces niet serieus genomen voelden) met de projectontwikkelaar, de architect en uitbater Coelenhage, want dat had vreemd genoeg nog niet plaatsgevonden. Via een prijsvraag voor het paviljoen waren alle pijlen gericht op scenario C, maar dit lijkt nu geen optie meer te zijn. Begin 2011 zal wethouder Dannenberg de raad informeren over zijn vorderingen tot dan toe.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Verslag Raadsplein:

  Horeca Park Wezenlanden
  Er waren bij de Meningsvormende behandeling van dit onderwerp vier insprekers aanwezig.

  Dhr. Littel (omwonende) heeft moeite met de gang van zaken. De buurt heeft het rustige park zien veranderen in een evenementenpark. Ook heeft hij het gevoel dat omwonenden niet serieus worden genomen bij dit proces. Dhr. Mulder (omwonende) beschrijft het proces, zoals dit door hem ervaren is. Hij is van mening dat variant C de enige variant is waarover gesproken kon worden. Dhr. Mellema (Klankbordgroep) roept de raad op te durven kiezen voor de A-variant. De heer Vlier (architect) geeft aan dat hij graag in samenspraak met betrokkenen wil komen tot een aanvaardbaar plan. Hij ziet een absolute meerwaarde voor het park wanneer voor variant C gekozen zou worden en gelooft er ook echt in.
  De raad uit zijn ontevredenheid over het proces. In januari zijn door de raad kaders meegegeven over hoe dit proces aan te gaan, met name ten aanzien van communicatie. De raad krijgt de indruk dat met die kaders onvoldoende is gedaan. De meeste fracties gaan voor een variant tussen B en C in en zouden dan ook graag zien dat er nader wordt onderzocht of daar mogelijkheden zijn. Ook vinden zij de constatering dat variant B niet exploitabel zou zijn te kort door de bocht. Andere opmerkingen die worden gemaakt gaan met name over de parkeergelegenheid, verwachtingenmanagement, beeldvorming, veiligheidsaspecten en een open houding
  Wethouder Dannenberg geeft aan dat het om een markante plek in onze stad gaat. Hij heeft goed geluisterd naar het evenwichtige debat over dit onderwerp. Gezien het proces vond hij het nodig om dit debat in de raad te voeren. Er zijn namelijk mensen in de buurt die er nog steeds vanuit gaan dat er een kans is dat er geen horeca in het park komt. Echter, de raad heeft ooit het kader uitgesproken voor een horecagelenheid van maximaal 600m2 bvo. De wethouder heeft nu een helder beeld wat hij verder kan gaan uitwerken. Dit debat helpt hem het gesprek met de omwonenden aan te gaan om te komen tot een verdere uitwerking. De wethouder is bereid een regisserende rol te nemen. Wel wil hij aan de raad meegeven dat het niet altijd mogelijk is een modus te vinden waarin iedereen zich optimaal gehoord voelt. De gemeenteraad is dat het orgaan die de uiteindelijke afweging dient te maken.
  Het college zal mogelijkheden tussen varianten B en C onderzoeken en roept de ondernemers van het grote paviljoen en de omwonenden op toch met elkaar te praten om tot een voor iedereen acceptabel plan te komen.
  De voorzitter concludeert dat er een discussie is gevoerd waarmee richting is gegeven en dat de meningen hieromtrent voldoende zijn uitgewisseld.  Maak melding

 2. In tegenstelling tot wat in het verslag staat ben ik niet voor variant C, mijn voorkeur gaat uit naar een bescheiden voorziening. Ik kan niet begrijpen dat er na mijn betoog gesuereerd wordt dat ik voor de variant C zou zijn.


  Maak melding

 3. @Karst Mulder Dat staat er toch ook niet. Eerder integendeel. Ik begrijp uit het verslag dat u vond dat de gemeente aanstuurde op variant C. Dat is iets anders dan dat uzelf dat zou hebben gedaan.Ik vind het iig duidelijk dat u niet voor die variant bent.

  Dhr. Mulder (omwonende) beschrijft het proces, zoals dit door hem ervaren is. Hij is van mening dat variant C de enige variant is waarover gesproken kon worden.  Maak melding

 4. zie het onderwerp funshoppen
  https://www.weblogzwolle.nl/content/view/19957/55
  mbt besluitvorming en alle aanverwante zaken maar goed, nog eentje dan:

  De raad uit zijn ontevredenheid over het proces. In januari zijn door de raad kaders meegegeven over hoe dit proces aan te gaan, met name ten aanzien van communicatie. De raad krijgt de indruk dat met die kaders onvoldoende is gedaan

  De procesevaluatie, waardoor e.e.a. kon worden bijgestuurd, werd gedurende de looptijd gedaan door??

  maar nadat de wethouder alle meningen aangehoord had, en nader onderzoek wil doen voor een tussenvariant, nam het CDA daar genoegen mee.

  Er is gekozen voor een scenario en daar wordt een variant voor uitgewerkt, geen tussenvariant, anders wordt het een bos tussen de bomen 😉

  (is allemaal opbouwend en positief kritisch bedoeld natuurlijk)


  Maak melding

 5. Je kan je serieus afvragen of de Zwolse Beginspraak wel zo effectief of lonend is. Medezeggenschap prima, maar tegen welke prijs? Procedures en trajecten lopen nu scheef, en de projectontwikkelaar en uitbater worden nu in hun hemd gezet. Kost onnodig veel tijd en energie ook vind ik. Actie- en klankbordgroepen kunnen spannende projecten nu keer op keer verknallen. Een schitterend paviljoen als op de animatie te zien is kunnen we nu wel vergeten. Leve de bureaucratie!


  Maak melding

 6. Waarom niet een klein beetje om ons heen kijken en ontdekken wat er mogelijk is, en wat bewezen heeft te kunnen werken.
  In Deventer, http://www.stichtingvogeleiland.nl/, bestaat zoiets allang, het heet daar Mandala. En is gewoon het perfecte voorbeeld.
  Een verbinding met het Doepark Nooterhof maken (tunnel, bruggetje) en je hebt een heel park mooi gemaakt.
  Zonder commerciele belangen, zonder overlast, maar met wel een natuurlijke uitstraling, kleine horeca etc. etc.
  Alleen maar voordelen.
  In deventer weten ze namelijk wel hoe ze een stad op de kaart moeten zetten, Deventer op Stelten, boekenmarkt etc.

  Waarom eerst het de stad als theater kapot maken, nu festival zwart en daarna nog een een stadspark de vernieling in werken met een bij voorbaat falliete horecaonderneming.


  Maak melding

 7. Een late opmerking, maar….
  Beste mensen..ik ben een omwonende. Ik ben voor een horecagelegenheid. Ik kom nog wel eens in Haarlem. Daar heb je een heerlijk park. En met een horeca gelegenheid. Daar wordt thee/koffie/fris en alcohol geschonken Je kan er ook eten. Er worden ook poffertjes gegeten, daar er voor de huidige eigenaar een ouder stel poffertjes serveerden en erg lekker, even als bij opmerking. Wat mij opvalt , is dat het daar zeer rustig en vriendelijk is. Ik zie daar jong en oud genieten.
  Een gegeven is dat dit op deze manier een hele leuke en gezellige plek kan zijn!
  http://www.betoverendlekker.nl/opening.html
  Met vriendelijke groet
  Rina  Maak melding

Reageer