Openstelling derde rijstrook A28 vanaf medio december

Zwolle – Rijkswaterstaat stelt, ruim vier maanden eerder dan gepland, de derde rijstrook op de A28 tussen de aansluiting Ommen (21) en knooppunt Lankhorst vanaf medio december open. Omdat de wegverbredingswerkzaamheden op dit gedeelte van het project klaar zijn, krijgt het verkeer in noordelijke richting vast de beschikking over de extra rijstrook. Het project A28 Zwolle-Meppel is onderdeel van de Spoedaanpak Wegen.

zwollemeppel2.jpg

Vanaf begin juni is hard gewerkt aan de wegverbreding tussen de aansluiting Ommen (21) en knooppunt Lankhorst. Over een afstand van circa 15 kilometer is de A28 in beide richtingen verbreed met een volwaardige rijstrook. De komende weken wordt verder gewerkt aan de realisatie van portalen, de bewegwijzering en het verkeerssignaleringssysteem boven de weg. Vooruitlopend op de afronding hiervan worden de drie rijstroken in noordelijke richting vanaf medio december opengesteld met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Bij definitieve openstelling van de weg, wordt de snelheid op dit traject 120 kilometer per uur. De afronding is gepland uiterlijk 1 mei 2011.

Knooppunt Lankhorst – aansluiting Ommen: twee rijstroken
In zuidelijke richting, tussen knooppunt Lankhorst en de aansluiting Ommen (21), wordt de derde rijstrook voorlopig nog niet opengesteld. Dit heeft te maken met het gegeven dat de drie rijstroken uit het noorden ter hoogte van Zwolle eerst op een verantwoorde wijze moeten aansluiten op de situatie met de spitsstroken. Totdat de werkzaamheden aan de systemen op en langs de A28 (verkeerssignalering, bebording) zijn afgerond, is dit nog niet het geval. Op dit moment kan de verkeersveiligheid bij een eventuele vervroegde ingebruikname van de derde rijstrook nog niet worden gewaarborgd.

De verwachting is dat dit uiterlijk 1 mei 2011 wel het geval is. Vanaf dat moment – als alle systemen operationeel zijn – kan de weggebruiker over 15 kilometer lengte tussen de aansluiting Ommen (21) en knooppunt Lankhorst in beide richtingen gebruik maken van drie rijstroken.

Wegverbreding A28 ten zuiden van Zwolle
Sinds begin juli werkt Rijkswaterstaat ook aan de verbreding van de A28 in beide richtingen tussen het knooppunt Hattemerbroek en de aansluiting Zwolle Zuid (18). De wegverbreding ten noorden en ten zuiden van de IJsselbrug is inmiddels afgerond. De werkzaamheden ter hoogte van de IJsselbrug en de werkzaamheden aan het verkeerssignaleringssysteem, worden het komende half jaar uitgevoerd. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond worden de extra rijstroken op dit gedeelte opengesteld. Hier geldt dan een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Knelpunten aanpakken
Het project A28 Zwolle-Meppel is onderdeel van het programma Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. De Spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en snellere procedures, uiteraard met behoud van inspraakrecht van betrokkenen. Bij de dertig Spoedaanpakprojecten gaat vóór mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden vóór mei 2011 afgerond. Inmiddels is bij 18 projecten de schop de grond ingegaan. Drie trajecten zijn al geopend.

Meer informatie
Zie Traject Zwolle – Meppel voor informatie over het project of op www.vananaarbeter.nl.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Nu maar hopen dat het niet meteen kapotvriest. Zijn ze anders de het hele volgend jaar weer bezig met reparaties tot grote irritatie van onder andere mijzelf.


    Maak melding

Reageer