Afvalwaterteams in regio Waterschap Groot Salland

Zwolle – De gemeenten in het werkgebied van het Waterschap Groot Salland én het waterschap zelf gaan nóg meer voordeel halen uit samenwerking binnen de afvalwaterketen. Het waterschap en de gemeenten gaan bekijken waar en hoe ze intensiever kunnen samenwerken om te komen tot betere prestaties, hogere duurzaamheid, lagere kosten en lagere kwetsbaarheid. Het gaat daarbij niet alleen om de samenwerking tussen gemeenten en waterschap, maar ook tussen gemeenten onderling. Het waterschap en de gemeenten richten hiervoor gezamenlijke afvalwaterteams op.

Al jarenlang werken Groot Salland en gemeenten samen in de afvalwaterketen. Dit is de hele keten van riolering en zuivering van afvalwater. Het afvalwater van huishoudens, bedrijven en overige instellingen wordt via de gemeentelijke riolering ingezameld en gezuiverd op één van de negen rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. Daarna wordt het weer afgevoerd op oppervlaktewater

Met de samenwerking zijn in de afgelopen jaren al goede resultaten bereikt en financieel flinke besparingen behaald. Bijvoorbeeld door goedkopere uitbreiding van een aantal rioolwaterzuiveringen in plaats van de aanleg van dure bergbezinkbakken in rioolstelsels. Een ander voorbeeld is de bouw van een tweede (kleine) rioolwaterzuivering in Zwolle (Hessenpoort), waardoor de aanleg van een nieuwe afvoerleiding door de hele stad niet nodig was.

Het nieuwe initiatief is GAWO gedoopt, wat staat voor Gezamenlijk Afvalwaterbeheer in West Overijssel. Als eerste stap worden afvalwaterteams gevormd. Waterschap en gemeenten werken dan binnen zo’n team intensief samen als waren ze één organisatie.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.