30 verslaafden in crisisopvang Van Walsumlaan

Zwolle – De crisisopvang van het Leger des Heils aan de Burgermeester van Walsumlaan krijgt een andere functie. Het pand bij de Campus van Windesheim in Zwolle Zuid wordt aangepast voor de opvang, verblijf en 24-uursbegeleiding voor 30 alcohol- en drugsverslaafden.

crisisopvang.jpg

Sinds 1995 vangt het Leger des Heils hier 55 mensen op die dakloos zijn of in een crisissituatie verkeren. De opvang heeft nu het karakter van groepswonen. Omdat dit centrale aanbod de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de clienten onvoldoende stimuleert heeft het Leger des Heils besloten deze hulp anders te vormgeven. Vaak is dakloosheid/huisuitzetting aanleiding voor opname. Andere veel voorkomende oorzaken zijn schulden, relatieproblemen en het beëindiging van detentie. Het doel van de de opvang van de verslaafden is om de verslaving zo snel mogelijk af te bouwen, zodat de cliënten weer zelfstandig en zonder begeleiding kunnen wonen. De gemeente Zwolle en het Leger des Heils lichten op dinsdagavond 30 november de plannen toe aan de omwonenden.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Leuk om dit via de media te vernemen.

  De maand opent rreeds in Hanzeland een drugsverslaafde opvangcentrum in Hanzeland. De komst van dat opvangercentrum is in goed overleg met betrokkenen gebeurd.

  Wij zijn als bewonersvereniging niet tegen dergelijk opvangcentrums, maar een tweede centrum op steenworp afstand van dit eerst centrum in Hanzeland is in het kader van een verantwoord beleid m.b.t. tot een sociaal evenwichtig en prettige woonomgeving niet slim.
  Uiteraard zijn de intenties goed, maar het sociale risico van overlast voor de directe woonomgeving door twee van dergelijke opvangcentrums zo dicht bij elkaar te hebben is nu wel erg groot.

  We betreuren het dan ook ter zeerste dat we als bewonersvereniging Hanzeland hier niet gekend zijn.


  ⚠️ Meld

 2. Het ‘ombouwen’ van de crisisopvanglocatie van het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan in Zwolle naar een langdurige 24 uursopvang baart de buurt eigenlijk geen zorgen. “We hebben al vijftien jaar geen last van ze”, aldus meerdere omwonenden gisteravond bij de informatiebijeenkomst.

  Die was georganiseerd door het Leger des Heils en de gemeente Zwolle om de buurtbewoners te informeren over de op handen zijnde veranderingen. De huidige crisisopvang voldoet volgens het Leger des Heils eigenlijk niet meer. Of zoals wethouder Nelleke Vedelaar het formuleerde: “We moeten ons meer gaan richten op de hardnekkige problematiek die er vaak onder ligt.” Namelijk een alcohol- of drugsverslaving, die herintreding in de samenleving én arbeidsmarkt bemoeilijkt. “Door in een beschermde woonomgeving zoals die aan de Burgemeester van Walsumlaan komt, begeleid te wonen, kunnen ze groeien in de zelfredzaamheid en zelfstandigheid die ze nodig hebben om weer op zichzelf te gaan wonen”, aldus Christiaan Sleurink, manager zorg van het Leger des Heils. “We maken met die cliënten afspraken over het gebruik van alcohol en drugs. Het is onze ervaring dat daardoor het gebruik afneemt.”

  Hoewel de buurtbewoners de afgelopen jaren maar weinig last hebben ervaren van de -vaak tijdelijke- bewoners van de crisisopvang, baart het ‘gedogen’ van drugs- of alcoholgebruik ze de meeste zorgen. “We gaan van niet-permanente bewoning naar permanente bewoning en van geen drugsgebruik naar wel gebruik van drugs”, verwoordde een buurman het. Dat zowel het Leger des Heils, als de gemeente dat serieus nemen door middel van een 24 uursmeldlijn en intensief contact met een ‘begeleidingscommissie’, waar juist ook omwonenden plaats in kunnen nemen, stelde de meeste buurtbewoners voldoende gerust.
  Stentor


  ⚠️ Meld

 3. ik vind dit een vreemde constructie want: sinds wanneer heeft het Leger Des Heils verstand van verslaving?Daarvoor zijn andere instanties toch deskundig???


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.