Uitbreiding en subsidie aanbod thuisadministratie

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat een aanbod van thuisadministratie ontwikkelen voor alle kwetsbare groepen die er op eigen kracht of met behulp van hun netwerk niet uitkomen. Hiervoor stelt het college in 2011 aan WIJZ en Humanitas een subsidiebedrag beschikbaar.

De uitbreiding van het aanbod was één van de aanbevelingen in de evaluatie van de pilot Formulierenhulp die voor de zomer heeft plaatsgevonden. Op dit moment is er alleen een aanbod voor senioren en mensen die vaardigheden voor de thuisadministratie binnen een jaar onder de knie kunnen krijgen. Mensen die niet in staat zijn deze vaardigheden te leren en er met behulp van hun netwerk ook niet uitkomen, vielen tot nu toe nog buiten de boot. Om deze groep mensen te kunnen  helpen ontvangt WIJZ een subsidie van € 35.500,-  Daarnaast ontvangt de stichting net als voorgaande jaren een subsidiebedrag van € 17.000,- voor de thuisadministratie voor ouderen.

Voor volwassenen die de vaardigheden voor de thuisadministratie binnen een jaar onder de knie kunnen krijgen, ontvang Humanitas komend jaar € 76.407,-

In 2012 wordt de thuisadministratie geëvalueerd. De gemeente wacht eerst de effecten van de  aanbevelingen uit de evaluatie van de pilot formulierenhulp af, voordat zij een afweging maakt over een eventueel structurele subsidie.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.