Groot onderzoek naar eet- en sportgedrag pubers

Zwolle – Zijn de Zwolse pubers te dik? Eten ze wel gezond en doen ze aan sport? Het onderzoek CheckTeen, dat onlangs is gestart, gaat met deze vragen aan de slag. CheckTeen onderzoekt het eet- en beweeggedrag van jongeren in de tweede klas van het voortgezet onderwijs in Zwolle en is een initiatief van GGD IJsselland en het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) van VU-Windesheim. 

checkteen.jpg

Wethouder Dannenberg is blij met het onderzoek: “Het geeft ons inzicht in de eet- en bewegingspatronen van tieners. Hierdoor wordt het mogelijk gericht actie te ondernemen en overgewicht terug te dringen.” Het onderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst die de leerlingen op school invullen. De vragen hebben betrekking op hun leefstijl en eet- en beweeggedrag. Ook wordt de leerlingen gevraagd naar hun mening over het bevorderen van een gezonde leefstijl op school. Vooraf ontvangen de leerlingen en hun ouders op hun huisadres informatie over het onderzoek.

Gezond gedrag thuis en op school

De gemeente en de GGD gebruiken de onderzoeksresultaten en aanbevelingen om programma’s te ontwikkelen die bijdragen aan een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren in Zwolle. Scholen spelen daarin een belangrijke rol. Daarom krijgt elke school voor voortgezet onderwijs na afloop van het onderzoek informatie over het gedrag van haar leerlingen. Bovendien krijgen de scholen advies voor het stimuleren van gezond gedrag op school.

Het onderzoek CheckTeen maakt deel uit van het Periodiek Geneeskundig Onderzoek (PGO) waarmee de GGD de gezondheid van de Zwolse jeugd door de jaren heen volgt. CheckTeen is het vervolg op CheckKid waarbij leerlingen van de basisscholen werden onderzocht (www.windesheim.nl/checkid). Door de gegevens van onderzoeken met elkaar te vergelijken kunnen de onderzoekers zien hoe het gedrag van kinderen verandert bij de overgang van de basisschool naar voortgezet onderwijs.

Zwolle, Gezonde Stad

De aanpak in Zwolle om het overgewicht bij kinderen aan te pakken is tot nu toe succesvol gebleken. Zwolle is de eerste zogenaamde JOGG-stad in Nederland. JOGG (Jongeren Op Gezond  Gewicht) is een actieprogramma dat  landelijk uitgevoerd wordt. De aanpak kenmerkt zich door het uitvoeren van allerlei activiteiten in de wijk, op de school of in het gezin. JOGG en het onderzoek CheckTeen passen in het overkoepelende programma “Zwolle Gezonde Stad”.  Zwolle Gezonde Stad wil de gezondheid verder bevorderen van de inwoners van Zwolle en een gezond gewicht bevorderen bij 0 –19 jarigen door een gezonde leefstijl, een gezonde omgeving en een gezonde zorg te stimuleren.

Betrokken organisaties zijn gemeente Zwolle, GGD IJsselland, Icare, SportService Zwolle, Travers, de brede scholen, Hogeschool Windesheim en OPOZ.

Artikel delen:

Reageer