Woningen en appartementen op hoek Celestraat – Van Ittersumstraat

In de lijn van voorgaande besprekingen met bewoners en bewonersgroepen in Assendorp zijn plannen op de hoek van de Celestraat/Van Ittersumstraat door het college van B&W geaccordeerd. Op deze plek worden 3 eengezinswoningen en 6 appartementen gebouwd. De gemeente Zwolle heeft hiervoor met de SWZ een ontwikkelingsovereenkomst afgesloten. De woningen worden gebouwd op de plek van de Jenapleinschool. 

De plannen zijn onveranderd en in feite zijn ze door het B&W besluit nu alleen maar geformaliseerd. Er is een wijzigingsvoorstel bij het college ingediend zodat het bestemmingsplan kan worden aangepast. De woningen worden niet in de rooilijn van de bestaande woningen aan de Celestraat en Van Ittersumstraat gebouwd, maar meer terugliggend. Hierdoor ontstaat ruimte voor parkeerruimte voor de woningen. Op verzoek van buurtbewoners blijft de boom aan de Celestraat staan. De zes appartementen vallen in de categorie van sociale huur. De drie eengezinswoningen in de categorie middenduur.

Artikel delen: