Slotochtend kunstproject Mijn Rootz, Jouw Beeld

Zwolle – Een beeld van een ander is snel gemaakt, maar niet voor studenten van de opleidingen Kunst, Media en Design van het Deltion College in Zwolle. Zij hebben zich de afgelopen 4 weken verdiept in de roots van 5 nieuwe Nederlanders. Onder begeleiding van kunstenaars hebben ze hun beeld gemaakt van het levensverhaal van iemand uit een heel andere cultuur.

rootz_flyer_onderdeel.jpg

Het resultaat was een serie kunstwerken en performances, waarin twee levens samenkomen; dat van de verteller en dat van de maker van het kunstwerk. De kunstuitingen werden vrijdag tijdens een feestelijke slotochtend op de campus van het Deltion College door de studenten gepresenteerd aan de vertellers en het publiek. Rond de presentatie was er een performance rap & spoken word, ondersteund door Ali Reza Tahoeni en Glenn de Randamie (Typhoon), mime & beweging, ondersteund door Hirsi Goulid, en een presentatie over creatief presenteren, ondersteund door Tali Farchi. De verhalen

Vertellers uit Afghanistan, Turkije, Congo, Iran en Indonesië vertelden hun levensverhaal. De een vertelde over het volgen van een geliefde naar Nederland, een ander over het moeten vluchten van geweld en intimidatie. Ieder van hen vertelde over het opbouwen van een heel nieuw bestaan in Nederland. De studenten waren onder de indruk van de verhalen. Marit Otto, een van de initiatiefnemers van dit project stelt: “Wat we hoopten is gebeurd. Studenten staan open voor de verhalen van de nieuwkomers en zijn er intensief mee aan de gang gegaan. Het is mooi om te zien hoe ze zich hebben gegeven aan dit project”.

De kunstwerken

Onder begeleiding van professionele kunstenaars (rap & spoken word, mime/kleinkunst, schilderen, creatief presenteren en fotografie) hebben de studenten hun beelden verwerkt tot kunstwerken. Betty van Velzen, fotograaf en initiatiefnemer van Mijn Rootz, Jouw Beeld: “Bijzonder om te zien hoe studenten zich inleven in de verhalen. Een student gaf bijvoorbeeld de verschillende levensfases weer van de verteller door gebruik te maken van verschillende soorten belichting in rustige of juist chaotische en heftige momenten.”

Initiatiefnemers

Kunstenaars Betty van Velzen en Marit Otto zijn initiatiefnemers van Mijn Rootz, Jouw Beeld. “Samen Maken Wij de Stad”, een initiatief van de Gemeente Zwolle, bracht hen in contact met COS Overijssel en het Deltion College. Er ontstond een intensieve samenwerking tussen de drie partijen, waar kunst, verhaal en educatie een geheel werden. De initiatiefnemers: “Kunst is een hele goede manier om de complexiteit en genuanceerdheid van een persoonlijk verhaal weer te geven. Door deze intensieve verwerkingsvorm krijgen studenten meer begrip en respect voor mensen met een andere cultuur. Vrijdag was het heel interessant om te zien welke aspecten de studenten benadrukten en hoe de vertellers zichzelf in de kunstuitingen gaan herkennen.”

Mijn Rootz, Jouw Beeld was een initiatief van Marit Otto, Betty van Velzen en Cos Overijsel en werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle,  Hervormd Weeshuis Zwolle, het Oranje Fonds en het Deltion College.

Artikel delen:

Reageer