Stimuland werkt aan vitaliteit platteland

Zwolle – Werken aan een vitaal platteland, dat is een van de kerntaken van Stimuland. Het is daarom dat de provincie Overijssel één van de belangrijkste onderdelen uit de portefeuille van het failliet verklaarde Variya, nu heeft ondergebracht bij Stimuland.

Het platteland verandert heel snel. De provincie wil die verandering zodanig begeleiden dat bewoners er hun weg vinden, met behoud van een gezonde plattelandseconomie en voldoende voorzieningen. Het platteland verandert snel; heel belangrijk is de leefbaarheid van de dorpen. Want daar zit feitelijk de vitaliteit van het platteland. Wonen en werken op het platteland moet aantrekkelijk blijven. Met allerlei projecten werkt Stimuland daaraan mee. Die taak wordt door overname van een deel van de Variya-portefeuille een stuk groter.

Stimuland levert nu een nog breder assortiment aan diensten: naast ondersteuning bij het maken en uitvoeren van dorpsplannen kunt u nu ook bij ons terecht als u in uw dorp aan de slag wilt met een multifunctionele accommodatie, een kulturhus, samenwerking tussen verenigingen, behoud van voorzieningen of versterking van de leefbaarheid op een andere manier.

Daarnaast blijft Stimuland natuurlijk actief als het gaat om bijvoorbeeld het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken naar biovergisters, het begeleiden van agrariërs naar de arbeidsmarkt of naar een nieuwe, niet-agrarische bedrijfstak en vrijwillige kavelruil. Stimuland stuurt in de provincie verscheidene gebiedsmakelaars aan die vraag en aanbod signaleren en velerlei netwerken tot stand brengen.

Deze activiteiten worden uitgevoerd in opdracht van de provincie, gemeenten, waterschappen en door belanghebbende instellingen en bedrijven die het platteland een warm hart toedragen. Ze leiden tot behoud en versterking van de economie op het platteland. Tegelijk zorgt dit voor behoud en verbetering van natuur en landschap.

Artikel delen:

Reageer