Nieuwe oversteekplaats bij basisschool Smaragd

Zwolle – Leerlingen van basisschool Smaragd (voorheen Prof. K. Schilderschool) hebben op maandagochtend 6 december de nieuwe oversteekplaats bij hun school op feestelijke wijze in gebruik genomen in aanwezigheid van schooldirecteur Jaap Kaspers, verkeerswethouder Cees Berkhout en een aantal ouders. De bijeenkomst vond plaats bij de nieuwe oversteekplaats aan de kruising Esdoornstraat-Middelweg. Door een aantal verkeersaanpassingen is de verkeerssituatie van de basisschool Smaragd verbeterd.

Directeur Jaap Kaspers: “We zijn zeer tevreden over de verbeterde verkeerssituatie. Het toegangshek van het schoolplein is verplaatst. Voor weggebruikers is het zichtbaar geworden dat er een basisschool staat. Voor de kinderen en hun ouders is het loopje van het toegangshek naar de oversteekplaats veel beter geworden. Je ziet nu iedereen afstappen en over de stoep het plein oplopen. Dat is de bedoeling. We zijn ook blij dat er nu ook ’s morgens klaar-overs zijn. Het vraagt medewerking van een heel aantal ouders en leerlingen. En dat is gelukt. Men ziet het belang ervan in. Kinderen kunnen nu echt veilig oversteken op deze drukke weg. Kortom, je kunt wel een oversteekplaats verbeteren, maar uiteindelijk zullen de weggebruikers, en in ons geval dan de leerlingen, ook zelf hun best moeten doen om veilig op weg te gaan in het verkeer”.

Veilig op Weg in het Verkeer

Sinds ruim een jaar doet basisschool Smaragd mee aan het verkeerspilot “Veilig op Weg in het Verkeer” van de gemeente Zwolle samen met drie andere Zwolse basisscholen. Met het tekenen van de overeenkomst in het project verklaren de scholen en de gemeente zich gezamenlijk in te zetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de school in de breedste zin van het woord. De school voert activiteiten uit die gericht zijn op educatie en gedrag van leeringen in het verkeer en de gemeente investeert in een aantal kleinschalige fysieke ingrepen bijvoorbeeld het verbeteren van een oversteek, attentieverhogende maatregelen en eventueel een verkeersverbod bij een school.

Samenwerking met partners

In het project ’Veilig op weg in het Verkeer’ werkt de gemeente Zwolle nauw samen met BLOZ en de provincie Overijssel. Op het gebied van verkeerseducatie projecten en activiteiten ontvangt de gemeente Zwolle ondersteunende subsidie van de provincie Overijssel. BLOZ (Besturenoverleg Lokaal Onderwijsbeleid Zwolle) is het platform waarop de besturen van primair en voorgezet onderwijs elkaar ontmoeten, gezamenlijk beleid afstemmen en van daaruit met de gemeente het overleg voeren. Het doel van het BLOZ is zoveel mogelijk -met behoud van eigenheid van de scholen- de gezamenlijke belangen bij de gemeente te behartigen en zo mogelijk met de gemeente nader in te vullen en uit te werken. Op deze manier is BLOZ ook betrokken bij een project als ‘Veilig op weg in het Verkeer’. Meer informatie over het project vindt men op www.veiligopweginhetverkeer.zwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer