Kerken in nieuwjaar samen aan de SLAG in moskee

Zwolle – Al vele jaren wordt er op de eerste zondag van het jaar gebeden om vrede door Joden, Christenen en Moslims in een gezamenlijke bijeenkomst. Beurtelings wordt gastvrijheid verleend door de Synagoge, een kerk of een moskee. Dit keer is de zondagavond 2 januari 2011 om 19.00 uur de Gulzar-e-Medina moskee gastheer voor SLAG (Samen Leven Anders Geloven). Een gebedshuis van Surinaamse moslims, gelegen aan de  Koningin Wilhelminastraat 95.
 

In deze tijd van politieke verharding en toenemend wij-zij denken is gekozen voor het thema “COMPASSIE ALS KOMPAS”. Compassie, barmhartigheid, is een kernwaarde in de Heilige boeken van onze drie tradities. Vorig jaar werd er een “Handvest voor Compassie” gelanceerd, opgesteld door religieuze leiders van over de hele wereld, op initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong. Zij stelt: Nu we meer dan ooit afhankelijk zijn van elkaar (zie de financiële crisis) is onze belangrijkste taak om een wereldwijde gemeenschap te scheppen gebaseerd op respect. Dat kan alleen maar als we compassie hebben voor elkaar – en religies zouden dat moeten bevorderen.


In de gebedsbijeenkomst worden er teksten gelezen over barmhartigheid, bidden met en voor elkaar en er zal gezongen worden. Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid voor onderlinge ontmoeting.

Voorgangers en medewerkers:

Imam Tahier Wagid Hosain (Moslimgemeenschap),

Mevr. Ingrid Petiet, (Joodse gemeenschap)

ds. Chica van Dam (Lutherse kerk)

Mevr. Aletta Nieuwenhuizen en Baptiste Tuin O.P. (Dominicanenkerk).

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Uitstekend intitiatief

  Al vele jaren wordt er op de eerste zondag van het jaar gebeden om vrede door Joden, Christenen en Moslims in een gezamenlijke bijeenkomst. Beurtelings wordt gastvrijheid verleend door de Synagoge, een kerk of een moskee.  Maak melding

 2. “een wereldwijde gemeenschap te scheppen gebaseerd op respect. Dat kan alleen maar als we compassie hebben voor elkaar – en religies zouden dat moeten bevorderen”
  Religies bevorderen alleen haat en onbegrip, het christendom is nog wel geneigd een ander te vergeven en de andere wang toe te keren.
  De islam is daar te agressief voor: ‘doodt hen waar ge ze vind’ zoals niet mis te verstaan in de koran staat over wat te doen met anders- en ongelovigen….om nog maar te zwijgen over de achterstelling van vrouwen, homo’s en Joden… iIslam is vrede, ja maar dan alleen voor moslims…  Maak melding

 3. @Joost Jou reactie toont precies aan hoe hard dit soort bijeenkomsten nodig zijn!

  Verder zijn jou stellingen nogal aanvechtbaar

  Religies bevorderen alleen haat en onbegrip

  De neiging om haat te kweken is volgens mij een eigenschap van de hele mensheid. Niet perse van een religie.

  …het christendom is nog wel geneigd een ander te vergeven…

  Het christendom heeft anders qua geweld zijn sporen ook wel verdiend dacht ik zo. (Kruistochten, inquisitie, Noord-Ierland…). Vergeven? Als je iets in de doofpot stoppen vergeven noemt…

  De islam is daar te agressief voor: ‘doodt hen waar ge ze vind’ zoals niet mis te verstaan in de koran

  De bijbel is niet anders hoor:

  wees niet bang voor de bevolking van het land: die vermorzelen we met gemak.

  om maar eens lekker teksten uit hun context te halen.

  Treffend is de klacht van Naeeda Aurangzeb (journaliste, moslima) die in de loop der jaren regelmatig ter verantwoording werd geroepen voor de misdaden van moslims: ⤽Maar niemand kwam naar mij toe toen moslima??s, mijn zusters in het geloof, massaal werden verkracht door Serviërs. Wij moeten het verdriet van de ander leren zien.⤝ Daarom geeft ze als kerstboodschap haar ??dierbare woorden?? mee: ⤽O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkander zouden kennen.⤝

  Bekijk eens de volledige uitzending van het Vermoeden waar zij aan het woord is: http://tinyurl.com/2wzy4oq


  Maak melding

 4. @Bernard: religies zijn dan ook door mensen bedacht, ze benadrukken het onderscheid meer dan dat ze eenheid bevorderen behalve dan in de eigen groep. Het klinkt heel mooi; één god, vrede en samen bidden maar wat schiet je er in de echte wereld mee op behalve een kortstondig gevoel van saamhorigheid? De koran van Mohamed gaat echt niet over compassie en vrede, samen met co-writer de engel Gabriël, heeft hij behoorlijk ge-copy/paste uit het oude testament. Het nieuwe testament is toch echt een stuk vrediger.
  De middeleeuwse kruistochten, vanaf de twaalfde eeuw,waren een reactie op de agressieve bezetting van Jeruzalem en de Jihad van de Mohamedanen die al in de zevende eeuw a.d. aan hun onderwerpingstochten en gebiedsuitbreiding waren begonnen.De inquisitie, en de vreselijkste misdragingen binnen de katholieke kerk bewijzen dat geloof een mensenzaak is ,om macht draait, geen tegenspraak duldt, en misstanden het liefst onder het tapijt veegt.
  Mijn punt is: Mensen doen elkaar, op grote schaal, de vreselijkste dingen aan, vaak ook geïnspireerd door hun geloof. Religies eisen respect, en de meest idiote aanpassingen in de openbare ruimte, van mensen persoonlijk, van niet-gelovigen, van hele landen. Hoe graag we ook zouden willen, religie is geen garantie voor vrede je komt een stuk verder met gezond verstand, te helpen waar hulp nodig is, verdraagzaamheid en, door intolerantie niet te tolereren….


  Maak melding

 5. De geschiedkundige elementen laat ik verder maar liggen, ik ben geen geschiedkundige. Wel zie ik dat religies vaak worden gebruikt door elementen met kwade bedoelingen en kan een religie op een voetbalsupportersbende gaan lijken, maar zie toch de waarde ervan.

  Religies zijn door mensen bedacht

  Dat geloof ik ook. God is door de mens geschapen. Voor velen is dat dan het eindpunt. Voor mij de start voor een nieuwe zoektocht. Ik gooi iets waardevols niet zomaar weg.

  Op jou vraag

  Het klinkt heel mooi; één god, vrede en samen bidden maar wat schiet je er in de echte wereld mee op behalve een kortstondig gevoel van saamhorigheid?

  heb ik geen antwoord. Ik hoop dat het doorwerkt.

  Met jou samenvatting in de laatste alinea ben ik het volkomen eens, maar zie geen tegenstelling in de begrippen ‘religie’ en ‘gezond verstand’. Je hebt je verstand niet voor niks. Moet je altijd blijven gebruiken.  Maak melding

Reageer