Themaavond rond terminale zorg voor vrijwilligers

Zwolle – Vrijwilligers ‘Terminale zorg’ en ‘Buddyzorg’ van Steunpunt Informele Zorg (SIZ) in Zwolle krijgen 15 december een avond scholing en ontspanning met als thema ‘rituelen en gewoonten’. De avond wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van fondsNutsOhra. 

Het doel van fondsNutsOhra is het financieel steunen van projecten in de gezondheidszorg. Dit jaar kregen alle organisaties voor terminale zorg in Nederland een bijdrage. SIZ coördineert ook terminale zorg, in Hattem en Zwolle. Vrijwilligers waken bij een terminaal zieke om zo de naasten van de zieke te ontlasten. SIZ koos ervoor om de bijdrage van het fonds, die is gericht op de Terminale zorg, samen te voegen met het bestaande budget van Buddyzorg. Buddyzorg is eveneens een project van SIZ. Vrijwilligers worden hierbij het maatje van een ernstig chronisch ziek of beperkt persoon. “Het vrijwilligerswerk dat deze twee groepen doen, heeft grote raakvlakken”, legt Mieke Voswijk, coördinator informele zorg bij SIZ, uit. “Daarom organiseren we één avond voor beide groepen.”

Gedurende de avond, die in Theehuis De Agnietenberg wordt georganiseerd, is Martha van Endt aanwezig als spreekster. Zij is de schrijfster van het boek Rituelen en gewoonten. “Rond ziekte en overlijden bestaan veel gewoonten.

Elke cultuur heeft zijn eigen gebruiken. Voor onze vrijwilligers is het goed dat ze hiervan op de hoogte zijn”, zegt Voswijk. “Het leuke van de avond is dat scholing en ontspanning met elkaar zijn vervlochten, allemaal met als onderwerp rituelen en gewoonten in allerlei vormen.”

Aanmelden voor deze avond is niet mogelijk, de betreffende vrijwilligers hebben een uitnodiging ontvangen.

Artikel delen:

Reageer