Uitvoering plan Bagijneweide in zicht

Zwolle – Met de vaststelling van het Programma van Eisen (PvE) door de gemeenteraad eindigt een lange periode van voorbereiding en komt de concrete uitvoering van de plannen voor de Bagijneweide in zicht. Dit doet de gemeente Zwolle zo veel mogelijk samen met betrokken buurtbewoners en met andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Op woensdagavond 8 december vindt daarom in Het Palet (Rhijnvis Feithlaan 54) van 16.30 tot 19.30 uur een aftrapbijeenkomst plaats.

bagijne.jpg
1. Omgeving Rhijnvis Feithlaan 2. Omgeving Philosoof
3. Omgeving Watertoren 4. Omgeving Turfschip.

De aftrapbijeenkomst heeft de vorm van een inloop. Op de avond zijn ook vertegenwoordigers van de ontwikkelende partijen IJsselheem en Nijhuis (eigenaar watertoren) aanwezig. Tijdens de aftrapbijeenkomst gaan we aan de slag met een inrichtingsplan / stedenbouwkundig plan voor het gebied. Daarbij leggen we de nadruk op deelgebied 1 (omgeving Rhijnvis Feithlaan). Het PvE geeft contouren aan, en geeft antwoorden op vragen zoals hoeveel woningen komen er, en hoe hoog wordt er straks gebouwd? Dat ligt nu vast. Op de aftrapbijeenkomst willen we een aantal zaken, bijvoorbeeld over verkeer en ontsluiting van de gebieden, het parkeren en de inrichting rondom de gebouwen verder concreet maken.

Plangebied en fasering

Het gebied wordt in verschillende fases ontwikkeld. We beginnen nu de ontwikkeling van deelgebied 1. Na deelgebied 1 volgen respectievelijk deelgebieden 2 en 3. Deelgebied 4, de omgeving van het Turfschip kan pas op de langere termijn worden ontwikkeld.

Samenwerking

Het PvE is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen bewoners en gebruikers uit de buurt, eigenaren, ontwikkelpartijen, andere geïnteresseerden en de gemeente Zwolle. Er ligt nu een mooi en gevarieerd programma met verschillende sferen en functies, een centraal plein en veel groen.

Artikel delen:

Reageer