Fusie inloophuizen Focus en Uitweg

Zwolle – De Zwolse inloophuizen Focus en Uitweg (beide in Dieze) gaan fuseren. Doel van deze fusie is om zo een krachtiger organisatie te laten ontstaan die de integratie en participatie van mensen met een psychische handicap in de samenleving bevordert.

De beide inloophuizen werken sinds vorig jaar al veelvuldig samen. De gemeente Zwolle verzocht dit naar aanleiding van de vorig jaar opgestelde ‘startnotitie toekomstvisie inloophuizen’ en het hieruit voortvloeiende actieplan dat de gemeente  begin dit jaar samen met de inloophuizen, GGZ instellingen en cliëntenraden opstelde. Hierin werden acties benoemd voor het verbeteren van de participatie van burgers met een psychische handicap. Een van de acties was Het versterken van het specifiek welzijnsaanbod voor burgers met een psychische handicap. Een fusie tussen de inloophuizen Uitweg en Focus draagt bij aan versterking van het welzijnsaanbod. De beschikbare middelen, mensen en gebouwen kunnen zo efficiënter worden ingezet waardoor er ruimte ontstaat om de dienstverlening te verbeteren.

De nieuwe organisatie heeft de volgende functies: een laagdrempelige ontmoetingsplek, verstrekken van informatie en advies, aanbieden van recreatieve activiteiten en activeren. Om de fusie te realiseren stelt de gemeente eenmalig een bedrag van € 17.725,- beschikbaar.

Het streven is dat de inloophuizen per 1 januari 2011 gefuseerd zijn, in ieder geval zal de organisatie vanaf deze datum functioneren als een feitelijk gefuseerde instelling. Ook de nieuwe organisatie blijft lid van de Landelijke federatie van ongebonden schilvoorzieningen (LFOS), waarmee de cliëntgestuurdheid, conform de wens van de raad, geborgd blijft.

Artikel delen:

Reageer