Statenspel voor mensen met een beperking

Zwolle – Als eerste en enige tot nu toe organiseren de Provincie Overijssel en MEE op vrijdag 10 december vanaf 14.00 uur een Statenspel voor mensen met een beperking in de Statenzaal van het provinciehuis, Luttenbergstraat 2 in Zwolle.

Ieder mens heeft recht op een eigen en volwaardige plek in de samenleving en de mogelijkheid vorm en inhoud te geven aan zijn/haar leven. MEE levert een bijdrage aan het versterken van de positie van mensen met een beperking, chronisch zieken en hun omgeving binnen de samenleving. Met respect voor ieders eigenheid kiest MEE positie naast de cliënt en met behoud van eigen regie werken zij samen aan zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

In dit kader heeft MEE voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 diverse bijeenkomsten gehouden. MEE heeft nadien geconstateerd dat het goed is hieraan een vervolg te geven. De provincie Overijssel hecht evenals MEE een groot belang aan participatie van alle burgers. Daarom heeft zij haar medewerking verleend aan het Provinciale Statenspel voor mensen met een beperking. Tijdens dit spel krijgen de deelnemers de kans om in de huid van een Statenlid te kruipen en kennis te maken met de provinciale politiek. Als toehoorders voor het spel zijn zowel het Provinciaal Bestuur als alle gemeentebesturen in de provincie Overijssel uitgenodigd met als doel te laten zien dat mensen met een beperking of chronisch zieken al dan niet met ondersteuning prima in staat zijn te participeren en tevens een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Mevrouw Yvonne Nijhof, Provinciaal Statenlid, neemt tijdens het spel de rol van gedeputeerde op zich.

Voordat het statenspel wordt gespeeld zullen de deelnemers welkom worden geheten door gedeputeerde de heer Gert Ranter en zal hij kort uitleggen hoe de (provinciale) democratie werkt. Na afloop hebben de bestuurders de gelegenheid met de deelnemers in gesprek te gaan.

Artikel delen:

Reageer