Zwolle akkoord met Dijkverlegging Westenholte

Zwolle – Een belangrijke stap voor het Ruimte voor de Rivierproject Dijkverlegging Westenholte. De gemeenteraad van Zwolle heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Dit betekent voor het Waterschap Groot Salland, uitvoerder van het Ruimte voor de Rivierproject, dat de aanbesteding kan starten en medio 2011 de schop de grond in kan.

dijkverlegging.jpg
De toekomstige situatie bij Westenholte

Het bestemmingsplan gaat nu naar de ‘beroepsfase’ en wordt daarmee voor de laatste keer ter inzage gelegd. De indieners van een zienswijze kunnen in beroep gaan bij de Raad van State. Het moment van de ter inzage legging wordt bekendgemaakt via de website www.wgs.nl/ruimtevoorderivier. Achtergrond Om de IJssel bij Zwolle meer ruimte te geven wordt de twee kilometer lange dijk bij Westenholte ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst Er wordt een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande geul in de Vreugderijkerwaard. De aan te leggen geulen stromen mee in periodes van hoogwater. Daarmee daalt het waterpeil van de IJssel bij Zwolle zo’n 14 centimeter. Naast vergroting van de veiligheid is er ook aandacht voor het landschap. Er wordt een landgoed aangelegd en het nieuwe buitendijkse gebied wordt gedeeltelijk ingericht voor recreatie.

De werkzaamheden starten in 2011 en zijn in 2015 gereed. De dijkverlegging Westenholte is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier.

Meer informatie is te vinden op www.wgs.nl/ruimtevoorderivier (onder Dijkverlegging Westenholte).

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer