SportService ontwikkelt Sport- & Beweegwijzer

Zwolle – Sinds deze week is de Sport- & Beweegwijzer online te raadplegen op de website van SportService Zwolle via www.sportservicezwolle.nl/sportwijzer. De Sport- & Beweegwijzer is een zoekmachine waarin u informatie kunt vinden over het actuele sport- en beweegaanbod in Zwolle. Hiermee hoopt SportService Zwolle de ‘zoektocht’ naar een geschikte sportvereniging in Zwolle te vereenvoudigen.  

SportService Zwolle vervult een loketfunctie voor alle inwoners van Zwolle op het gebied van sport en bewegen. Er komen regelmatig vragen binnen over de sportmogelijkheden in Zwolle. Tot op heden werd vooral vanuit eigen kennis en ervaring antwoord gegeven op deze vragen. De Sport- & Beweegwijzer moet er toe bijdragen dat de inwoners van Zwolle nu ook zelf gemakkelijker een geschikte sportvereniging kunnen vinden. De Sport- & Beweegwijzer bevat alleen het sportaanbod van de Zwolse sportverenigingen en niet van commerciële sportcentra.

De afgelopen maanden is het sportaanbod middels een inventarisatie achterhaald bij de sportverenigingen. Alleen de sportverenigingen, en de daarbij behorende sporten, die de inventarisatie hebben ingevuld zijn opgenomen in deze zoekmachine. Dit zijn vooralsnog dus niet alle sportverenigingen die in Zwolle actief zijn.

In de Sport- & Beweegwijzer kunt u zoeken op sport, doelgroep, leeftijd, wijk in Zwolle of een combinatie van deze vier groepen. SportService Zwolle is hierin echter wel afhankelijk van de informatieverstrekking door de sportverenigingen en is derhalve niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de inhoud van het sportaanbod. Mochten de uitkomsten van de zoekmachine niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunnen de mensen uiteraard nog steeds contact opnemen met SportService Zwolle.

Verenigingen die nog niet zijn opgenomen in de Sport- & Beweegwijzer kunnen de inventarisatie alsnog invullen waarna hun aanbod wordt opgenomen in de zoekmachine. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Wiljanne Pierik via w.pierik@sportservicezwolle.nl of 038-4236686.

Artikel delen:

Reageer