Deltion College pionier Peer Mentoring in Nederland

Zwolle – Deze week bezoeken vijf Europese landen, Slowakije, Turkije, België, Wales en Portugal, de Deltioncampus om de laatste hand te leggen aan een handleiding voor het succesvol inzetten van Peer Mentoring binnen de school. Bij Peer Mentoring biedt een student hulp aan een medestudent met leerproblemen. Namens Nederland werkt het Deltion College binnen Europa aan het uitwerken van deze bijzondere vorm van persoonlijke begeleiding.

Bij Peer Mentoring worden (oudere) studenten als Peer mentor gekoppeld aan (jongere) studenten met (leer)problemen. Studenten worden om verschillende redenen door een Peer mentor ondersteund. Denk aan studenten met een verkeerd studiegedrag, een gebrek aan motivatie of integratieproblemen. Deze vorm van begeleiding zorgt er voor dat de student beter in z’n vel zit, waarmee uiteindelijk schooluitval kan worden voorkomen. Een belangrijke opdracht van het Deltion College.

Aandacht voor kanjers

Peer’s helpen elkaar met behulp van hun eigen verworven kennis, inzicht en ervaring. De Peer mentor is een raadgever en een rolmodel waarmee de medestudent zich kan identificeren. Sommige Peer mentors functioneren als buddy’s, bijvoorbeeld voor gehandicapte medestudenten. De studenten die Peer mentor zijn, krijgen verschillende trainingen in gesprekstechnieken en het coachend begeleiden.

Sylvia Duiveman is tweedejaars student aan de opleiding Veiligheid & Vakmanschap en Peer mentor: “Ik volg nu de trainingen en ik leer hoe ik een student het beste kan helpen. Ik vind het fijn om anderen te kunnen helpen.”

Sociale veiligheid

Peer Mentoring is niet alleen voor de studenten belangrijk, maar ook voor de school is het effect gunstig. Studenten voelen zich gezien, betrokken en verantwoordelijk. De sfeer op school verbetert en daarmee groeit de sociale veiligheid.

Artikel delen:

Reageer