Actiegroep zegt ‘Nee’ tegen Ondernemersfonds Zwolle

Open brief Actiegroep Ondernemersfonds Nee:

Zwolle – Geachte medeondernemer van de binnenstad. Er is veel onduidelijkheid rond het eventueel nieuw op te richten Ondernemersfonds Zwolle. De informatie hierover is zo slecht geweest dat heel veel Zwolse ondernemers niet weten wat er nu te gebeuren staat en hoeveel u dat jaarlijks gaat kosten.

Daarom nemen wij nu de gelegenheid u wat meer informatie te verstrekken. Het moet een nieuw op te richten stichting worden die financieel gedragen wordt door de ongeveer 700 ondernemers die de Zwolse binnenstad rijk is. De opzet van deze stichting is meer financiële draagkracht om de binnenstad beter op de kaart te zetten en zo meer bezoekers te trekken. Echter, er zijn wel een nogal wat kanttekeningen. Waarom moet het een stichting worden en geen vereniging? Feit is dan dat u als betalend ondernemer geen enkele inspraak heeft in de handelingen van het bestuur! Bij een vereniging kan dat wel. Dat lijkt ons op zijn minst een beetje vreemd. Temeer omdat er al een aantal heren behoorlijk aan het lobbyen zijn om zichzelf als eventueel bestuurslid naar voren te schuiven.

Als u dan hoort wat voor vergoeding hiermee gemoeid is gaan uw wenkbrauwen zeker omhoog. Maar liefst 100.000 euro per jaar! Waarvan 35.000 euro voor een eventuele secretaresse en 65.000 euro voor het bestuurslid. Hoe is het mogelijk dat het salaris al vaststaat terwijl men niet eens weet wat voor werk en hoeveel uur werk daarmee gemoeid is? Bovendien is er dus geen enkele controle mogelijk want een stichting duldt dus geen bemoeienis van zijn leden, die hebben geen inspraak?

Dit bestuur mag dan vier keer per jaar overleg plegen met de gemeentelijke ambtenarij over hoe de geïnde gelden dan wel te besteden waarna de gemeente dat wel of niet goed keurt. Dit alles zonder dat wij als betalende ondernemers daar iets over te vertellen hebben?

Er wordt dan tegengeworpen dat men als vereniging geen subsidie krijgt van de overheid. Nou, met het beleid van de huidige regering kunt u ook wel bedenken dat men die 200.000 euro niet meer gaat uitkeren. Er is namelijk geen enkele garantie dat men deze subsidie gaat ontvangen. Terwijl ik dit aan het tikken ben is het bedrag alweer naar beneden bijgesteld naar ongeveer 176.000 euro. Wie zegt ons wat het werkelijk wordt?

En wie mag dan bijpassen als er tekorten ontstaan bv. door wanbeleid van een bestuur die wij zelf niet kunnen controleren? Het is niet eens duidelijk wat voor plannen men heeft om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Kortom, wij moeten betalen voor iets waar we ons niet mee mogen bemoeien en we weten ook niet wat we dan wel krijgen voor ons geld.

En wat is het effect van het aantrekkelijker maken van onze binnenstad als men in allerlei andere winkelcentra hetzelfde gaat doen? Kort gezegd, we zijn wel veel geld kwijt, vooral aan een bestuur die we niet kunnen controleren op hun uitgaven, en dan steken we er nog niet boven uit wanneer men in allerlei andere winkelcentra hetzelfde gaat doen.

En dan wil ik het ook nog hebben over hoe fijn de gemeente ervoor gezorgd heeft dat het winkelend publiek wegblijft uit de Zwolse binnenstad. Mede dankzij het gemeentebeleid over het autoluw maken van de binnenstad. Kijk nou eens naar de Sassenstraat, je zult er maar zitten. Waarom moeten wij zelf de problemen oplossen die door dit gemeentebeleid veroorzaakt zijn? Uitgedacht door ambtenaren die niets met deze stad hebben. Ze komen namelijk overal vandaan maar niet uit Zwolle. Je zou bijna denken dat ze dit beleid voeren ten gunste van de gemeenten waar ze zelf vandaan komen.

Voorts worden er geen beloftes gedaan over de hoogte van de heffing bepaald door de waarde van het pand waarin uw winkel gevestigd is. Wie geeft ons de garantie dat deze kosten niet naar behoefte opgeschroefd worden? Door een bestuur dat door niemand gecontroleerd wordt? Of door de gemeente die naar believen de OZB opschroeft. Het is u allen wel duidelijk dat wanneer de OZB omhoog gaat, ook uw contributie omhoog gaat? Het is bovendien totaal onduidelijk waaraan ons zuur verdiende geld dan wel besteed wordt.

En dan zijn er ook nog mensen die denken dat de ondernemers zelf daadwerkelijk inspraak krijgen in het gemeentebeleid. Ik weet niet wie dit bedacht heeft maar laten wij ons geen rad voor ogen laten draaien want dat gebeurt natuurlijk niet.

Kortom, meer dan genoeg redenen om eens héél goed na te denken over wat u wilt stemmen want u zit er aan vast en u komt er ook niet meer vanaf. Iedereen herinnert zich nog wel het kwartje van Kok.

Plan ondernemersfonds: 326.000 binnenhalen d.m.v. heffingen te betalen door de ondernemers van de binnenstad. Dit was eerst 400.000 euro maar is ook al bijgesteld.

176.000 zou men aan subsidie moeten ontvangen van de overheid? Dit is niet zeker.

100.000 is gereserveerd voor het bestuur? Waarom zoveel? Dit is zelfs meer dan de op te hangen feestverlichting in de decembermaanden.

Overzicht van te betalen heffingen:

Woz waarde 0 tot 500.000 euro bijdrage schommelt tussen 250 en 350 euro, de berichten hierover zijn zeer wazig.

Woz waarde 500.000 tot 750.000 bijdrage 500 euro per jaar.

Woz waarde 750.000 tot 1.000.000 bijdrage 750 euro per jaar.

Woz waarde boven 1.000.000 bijdrage 1200 euro per jaar.

Let op: Er staat dan keurig bij vermeld dat dit voorlopige bedragen zijn!

Voorts is er ook onenigheid ontstaan over het bedrag van 1200 euro, dat betaald wordt door de mensen met een pand boven de 1.000.000 euro. Iedereen begrijpt dat deze mensen in verhouding veel minder betalen want de waarde van hun pand is soms vele malen hoger en dus zou de bijdrage ook hoger moeten worden dan de voorgestelde 1200 euro.

Dan zijn er nog een aantal dingen die in eerste instantie niet zo belangrijk lijken maar het wel zijn. Eigenaren van een pand in de binnenstad dat leegstaat, moeten ook bijdragen aan het ondernemersfonds. Maar ze mogen niet meestemmen!

Maar musea, scholen, etc. zijn vrijgesteld van de bijdrage aan het ondernemersfonds maar mogen wel meestemmen! De Woz waarde van deze panden wordt dan natuurlijk ook mee geteld want dat is belangrijk voor het slagen van het plan.

Tot slot is plots het aantal ondernemers naar beneden gebracht van ongeveer 700 naar 600 ondernemers. Is dit omdat men bang is dat het aantal stemmen niet gehaald wordt?

Misschien is enige uitleg over de stemming wel op zijn plaats omdat u bovenstaande opmerkingen dan beter begrijpt.

Er zijn nu dus ongeveer 600 ondernemers die met het ondernemersfonds geconfronteerd worden. Om de stemming geldig te laten zijn moet in ieder geval de helft gaan stemmen. Dat zijn er dus 300. Daarvan moet de helft vóór het nieuwe ondernemersfonds zijn om het hele plan door te laten gaan, dat zijn er dus 150! Voorts moet de Woz waarde van de voorstemmers meer dan de helft van de totale Woz waarde van alle ondernemers in de binnenstad zijn. Dus deze 150 ondernemers, naar mijn mening een minderheid, bepalen of het doorgaat of niet. Want met een paar kapitale panden van de musea en een V&D, HEMA, Librije die dus wel mee mogen stemmen haal je de helft van deze Woz waarde natuurlijk al gauw. Al met al komen wij hier een heleboel dingen tegen die naar onze mening oneerlijk zijn.

In onze visie is het gewoon een belastingverhoging voor de ondernemer. Waarvan het ieder jaar weer een verassing is hoe hoog de bijdrage dan wel zal zijn. En wederom betalen de kleine ondernemers naar verhouding het meest. Het heeft alleen een andere naam gekregen. En dan zijn er natuurlijk altijd wel mensen die hier weer brood in zien en op een eenvoudige manier ongecontroleerd hun inkomsten aanvullen.

Wij hopen dat met dit schrijven alles in een ander daglicht komt te staan waardoor u goed nadenkt over wat te stemmen. Er volgt nog eerst een informatie avond in het stadhuis en dan hopen wij dat deze informatie avond ook eens kan plaatsvinden op een tijdstip dat iedereen kan komen en niet ’s middags wanneer de meesten van ons zelf aan het werk zijn! Want dit lijkt soms ook niet geheel per ongeluk op dat tijdstip gepland te zijn.

Met vriendelijke groet,

Ondernemersfonds Nee,

H. Fakkert en M. Braamhaar.

Artikel delen:
Reacties 53
 1. denk dat het belangrijk is dat iedereen dit leest, is het niet mogelijk deze brief bij alle ondernemers in de brievenbus komt? En als dit inhoudelijk allemaal klopt dan lijkt me het verstandig om dit hard van de peperbus te roepen… toch?


  Maak melding

 2. @H. Fakkert en @M. Braamhaar.
  Welke in de binnenstad gevestigde ondernemers moeten deze “belasting gaan betalen” ?

  Is deze heffing alleen van toepassing op winkeliers en horeca of ook op de overige bedrijven ?


  Maak melding

 3. Onze zorg is dat de ondernemers die aan de rand van de binnenstad zitten en dus niet in de Sassenstraat, Grote markt of Diezerstraat. Gaan die ooit wat terug zien van dat geld wat ze betalen.

  Want het lijkt ons een duidelijke zaak dat de investeringen voornamelijk zich gaan concentreren op de reeds genoemde straten gezien de daar aanwezige OZB waarde, of niet?


  Maak melding

 4. Ter aanvulling op mijn bericht van 16:34………..

  De opzet van deze stichting is meer financiële draagkracht om de binnenstad beter op de kaart te zetten en zo meer bezoekers te trekken.

  Er zijn ook bedrijven die geen voordeel hebben aan meer bezoekers aan de binnenstad. Moeten deze de betreffende “belasting” ook gaan betalen ?  Maak melding

 5. Alle bedrijfspanden in de binnenstad en op het Noordereiland moeten meebetalen na ik als laatste heb begrepen minimaal ?? 350,=, ook leegstaande panden.
  Vijf jaar geleden was al bekend dat het bezoek aan de binnenstad terug liep maar toen ging het gemeentebestuur voor het grote geld en moesten alle grote winkelbedrijven naar Voorsterpoort en zou de binnenstad nu geheel uitgestorven zijn.
  Nu paait men bovengenoemde bedrijven door ze extra koopdagen en flaneer zaterdagavonden te gunnen en moeten de kosten daarvan opgebracht worden door de kleine ondernemer.
  Het zou beter zijn dat het gemeente bestuur met hun handen uit de grote sigarendozen bleef.  Maak melding

 6. Nou, ik ben wel erg onder de indruk van de brief voor de ondernemers.

  Het lijkt mij, dat met het oog op de collegialiteit en loyaliteit onder de ondernemers in de binnestad er een informatiebijeenkomst moet komen. Let wel: niet in het stadhuis, maar op een zakenlocatie.

  Ik ben voor nu ook tegen dat Ondernemersfonds.


  Maak melding

 7. We hebben al City centrum het is toch van de zotte dat er een ondernemersfonds word opgericht die veel dezelfde taken heeft als City centrum. Ik ben tegen het ondernemersfonds en stel dat het daadwerkelijk verplicht gaat worden moet ik mijn lidmaatschap bij City centrum opzeggen. Het zijn al mindere tijden en dan gaan ze op deze manier de ondernemer ook nog plukken.


  Maak melding

 8. Er lijkt wel een vreemde kronkel in het voorstel te zitten. Bij de oprichtingsvergadering telt de volledige WOZ-waarde mee. Na oprichting is er voor de berekening van de heffingsbijdrage een maximum.

  Is het gepubliceerde integrale voorstel openbaar en hier eventueel een link te plaatsen?


  Maak melding

 9. draagvlakmeting invoering BIZ:
  Tenminste 50% van de ondernemers reageert door middel van het stemformulier.
  Tenminste tweederde deel van de uitgebrachte stemmen is vóór invoering van de BIZ.
  De voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers.

  De 600 ondernemers in de binnenstad van Zwolle ontvangen dus allemaal een stemformulier om aan te geven of men voor of tegen is. Om met het plan verder te kunnen gaan moeten minimaal 300 stemformulieren weer ingeleverd worden. Hiervan zal dan 2/3 (=200) vòòr invoering BIZ moeten zijn; en dan komt de WOZ-waarde nog om de hoek kijken.

  Bij de winkeliers/ondernemers in de Diezerpoort is BIZ al ingevoerd. Ook in Assendorp is men bezig met voorbereidingen.


  Maak melding

 10. John Keetman is de ex filiaalchef van de Hema en is de afgelopen 2 jaar gebruikt als marionet pop voor de gemeente. Hij stopt per 31 dec. a.s.
  De Hema die zelf nog nooit heeft meebetaald aan de kerstverlichting.
  Frits Smit de aanstaande ex directeur van de Kamer van Koophandel gaat voor het grote geld. Hij zit nu ook als adviseur bij het centrummanagement.


  Maak melding

 11. @ drama,
  Scholen, kerken musea en dergelijke betalen een 0 % tarief maar mogen wel meestemmen. Zij hebben genoeg WOZ waarde en zijn vooraf al blij gemaakt met donaties.
  Eigenaren van leegstaande panden moeten wel betalen maar mogen niet stemmen. Vandaar dat met het aantal stemgerechtigden kon verminderen van 750 naar 600, wat ten goede komt aan de voorstanders.
  Een stemming een bananen republiek waardig.


  Maak melding

 12. @BC

  Uit ‘jouw’ link:
  ” Bedoeling is om de centrummanager in de toekomst te betalen uit het te vormen ondernemersfonds. Zo lang dit fonds er nog niet is, hebben de Kamer van Koophandel, Citycentrum en de gemeente Zwolle besloten de financiering van de centrummanager voor een periode van 2 jaar (A.K.: vanaf eind 2008) op zich te nemen. John Keetman wordt aangestuurd door de stuurgroep.”

  Dat was eind 2008; de manager van het Citycentrum (of zijn opvolger) wordt dus bestuurslid van het Ondernemersfonds.

  Uit het lan


  Maak melding

 13. http://www.elsevier.nl: maandag 22 november 2010 09:27

  “VVD, D66 en GroenLinks: Kamer van Koophandel weg

  De verplichte bijdrage van ondernemers aan de Kamer van Koophandel moet worden geschrapt. Dat vinden VVD, D66 en GroenLinks. Deze partijen vinden dat ondernemers meer gebaat zijn bij een andere belangenbehartiger. VVD, D66 en GroenLinks willen van de dure en inefficiënte Kamer van Koophandel af.
  De partijen vinden de Kamer van Koophandel te duur en niet efficiënt.
  De verplichte afdracht kost het bedrijfsleven jaarlijks 200 miljoen euro, terwijl de meeste ondernemers het nut van de Kamer niet inzien, zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. De VVD is voorstander van één centraal loket voor ondernemers.”


  Maak melding

 14. Het (mogelijk verkeerde) beeld wat ik nu heb is dat het Centrumondernemersfonds de opvolger is van het Citycentrum.

  In de stuurgroep van het Citycentrum zitten naast de gemeente (w.o onze burgemeester als voorzitter):
  ⤢namens het Citycentrum: dhr. Louis van Daalen en mevr. Xandra Holterman
  ⤢namens de Horeca: dhr. Rob Leene en dhr. Kees Schreuders
  ⤢namens de Beleggers: dhr. Frits Barelds
  ⤢namens de Ambulante handel: dhr. Bert Westrik
  ⤢namens Kamer van Koophandel: dhr. Frits Smit en dhr. Klaas Korterink
  ⤢namens Vastgoed Zwolle: dhr. Gerwout Hovenberg

  Opvallend:
  > de door Ikke genoemde scholen, kerken en musea zijn nieuwkomers;
  > de ambulante handel wordt buitengesloten en stemt en betaalt niet mee;
  > de beleggers (eigenaren) van leegstaande panden gaan wel betalen maar krijgen geen zeggenschap;
  > Vastgoed Zwolle ?;
  > het Citycentrum is de vertegenwoordiger van (alle?) actieve ondernemers in de binnenstad, met uitzondering van de horeca;
  > de (nieuwe) rol van de KvK is niet duidelijk;
  > het is kennelijk bekend dat dhr Keetman vertrekt per eind december, maar zijn opvolger is niet bekend;


  Maak melding

 15. @ Andre Kijk,
  Citycentrum blijft als belangenvereniging naast het ondernemersfonds bestaan zij moeten dus dubbel betalen net als leden van Horeca Nederland.
  Ambulante handel betaalt niet maar profiteert wel en krijgt separaat nog extra subsidie uit het ondernemersfonds.
  John Keetman wordt opgevolgd door Frits Smit de ex Kamer van Koophandel directeur.


  Maak melding

 16. @ikke,

  > Wat is dan de ‘taakverdeling’ tussen de Citymanager en de manager/bestuurder van het Centrumondernemingdfonds (ik spreek bewust over COF, want er bestaat al zo’n fonds voor de ondernemers van Diezerpoort); zit daar niet te veel overlap in en dus dubbele kosten?

  > Voor de horecaondernemers ligt dat anders, omdat (voor zover mij bekend) Hr. Leene de horeca in geheel Zwolle vertegenwoordigd.

  > Is de positiewisseling van dhr. Smit een voorbode van de aflopende betekenis van de KvK (zie quote Elsevier hierboven?)  Maak melding

 17. @ Andre Kijk,
  De taak van John Keetman wordt beëindigd de termijn van financiering is afgelopen.
  Ondertussen had er al een Ondernemersfonds Zwolle-Centrum moeten zijn die per 1 januari de taken over moest nemen.
  Als er een ondernemersfonds komt moet je betalen met terugwerkende kracht tot 1-1-2011.
  Over de Kamer van Koophandel kan ik alleen een gezegde hanteren,
  De ratten verlaten als eerste het zinkende schip.  Maak melding

 18. @ ikke

  De begrippen lijken nogal op elkaar, maar ik probeer duidelijkheid te krijgen over de verschillende rollen van de manager citycentrum (dhr. Van Daalen) en de toekomstige COF-manager (dhr. Smit) en of daar geen overlappingen (dus dubbele kosten) inzitten.  Maak melding

 19. @ Andre Kijk,
  Citycentrum blijft een belangenvereniging van winkeliers in het centrum en de heer van Daalen blijft daar voorzitter van.
  Ondernemersfonds Zwolle-Centrum krijgt als voorzitter de heer F.Smit en is een fonds die in samenspraak met de gemeente geld over de balk gooit.
  Citycentrum (de winkeliersvereniging) zal wel een afvaardiging in het bestuur van het Ondernemersfonds Z-C hebben.
  En zo heeft de gemeente door deze nieuwe bestuurslaag weer de controle over alles en hoeft geen verantwoording af te leggen.


  Maak melding

 20. Ik volg de discussie met grote interesse, en leer er ook weer van, maar bottomline naar aanleiding van de indrukwekkende brief is toch:

  – dat OZ een Stichting moet worden, en er dan geen inspraak is
  – de kleine ondernemer relatief meer betaald
  – dat het een a-sociaal fonds is

  Want, wie wordt er beter van? Het laat zich raden….


  Maak melding

 21. @BC

  Ik probeer door het stellen van vragen meer zicht op het vraagstuk te krijgen. Er zijn kennelijk grote veranderingen in de rol van diverse organen (KvK, Centrummanagement, Citycentrum). En ik vermoed overlappingen. Kijk zojuist op de website van het Citycentrum en zie dat er 170 leden (waaronder V&D, maar ook horeca!) zijn. Het gaat bij het COF om 600-700 leden. Ik herhaal mijn vraag dus om vast te stellen wat Citycentrum naast het COF kan betekenen.

  Mij is niet duidelijk of het OndernemersfondsNee tegen het COF is, omdat 1. het geen bijdrage kan leveren of 2. omdat de kostenverdeling en stemverhoudingen onfair zijn.

  Als het COF geen voordeel zou bieden is vraag 2 niet eens relevant.


  Maak melding

 22. Goed verhaal en blij om het te lezen, ik ben bij een tweetal bijeenkomsten geweest dat onder meer ook over het ondernemersfonds ging en deel de mening van dit artikel. Heb inmiddels een aantal ondernemers gesproken waar ze binnen zijn gekomen en hebben gezegd:”je moet voor het ondernemersfonds stemmen, iedereen doet mee” Je krijgt flyers en brieven met de tekst je moet ja stemmen voor het ondernemersfonds. De ondernemers betalen zich al suf aan gemeentelijke belastingen, daarnaast het city centrum. de Hesz, KHN etc. etc. Alle plannen om Zwolle op de kaart te zetten en de problemen op te lossen zou volgens mij al onder die organisaties moeten komen te vallen. Nu weer een ondernemersfonds? Waar is de grens? En wie worden daar beter van?


  Maak melding

 23. In de stuurgroep van het Citycentrum zitten naast de gemeente (w.o onze burgemeester als voorzitter):
  ⤢namens het Citycentrum: dhr. Louis van Daalen en mevr. Xandra Holterman
  ⤢namens de Horeca: dhr. Rob Leene en dhr. Kees Schreuders
  ⤢namens de Beleggers: dhr. Frits Barelds
  ⤢namens de Ambulante handel: dhr. Bert Westrik
  ⤢namens Kamer van Koophandel: dhr. Frits Smit en dhr. Klaas Korterink
  ⤢namens Vastgoed Zwolle: dhr. Gerwout Hovenberg

  Kan iemand mij hier uitleggen waarom een internationaal opererende B2B onderneming hiervoor moet betalen ? En wie vertegenwoordigt ons (geen horeca, geen ambulante handel, geen belegger maar internationaal opererende handelsonderneming !).

  Uiterst merkwaardig. Waarom alweer een heffing betalen voor iets wat voor ons bedrijf geen enkel toegevoegde waarde heeft ? Of wordt dit fonds soms ook gebruikt om bedrijven die niet in het straatje van de gemeente passen uit de binnenstad weg te pesten ?


  Maak melding

 24. @ Gezellig,
  Als je geen uitstraling in Zwolle-Centrum hebt waardoor je door de aanwezigheid van een verdwaalde Chinees aan client?le zou kunnen komen dan is er misschien een mogelijkheid dat je op het 0 tarief geplaatst kunt worden nadat je jaarlijks een gedetailleerd verzoek daartoe indient bij de gemeente.  Maak melding

 25. Het blijft onduidelijk wie naast de 170 aangesloten ondernemers bij het Citycentrum die 430 of 530 andere andere ondernemers zijn. De B2B-onderneming van Gezellig is er één, verder ook niet-aangesloten horecaondernemers, niet-aangesloten winkeliers en ….? Iemand meer informatie?


  Maak melding

 26. @andre
  Ik denk dat er vele holdings en lege bv’s tussen zitten. Daarnaast binnenstadbewoners die een internetwinkeltje of een ander zaak runnen naast hun regulier baan.

  Ik kan me niet voorstellen dat dergelijke hardwerkende mensen het slachtoffer worden van dit “ondernemers”fonds.


  Maak melding

 27. Aan alle reagerenden.

  Hoewel sommig punten in het artikel een punt van waarheid bezitten is veel van het artikel gebaseerd op stemmingmakerij.

  De bedoeling van het Ondernemersfonds in om gezamenlijk een vuist te maken om de Zwolse binnenstad aantrekkelijker te maken voor (nieuwe) bezoekers. Door de mogelijkheid van een BIZ (bedrijfs Investerings Zone) wordt iedere ondernemer in de aangewezen zone (alles binnen de Zwolse grachten) op basis van de WOZ waarde aangeslagen voor een bijdrage tussen de 200 en 1200 euro. Dit levert ergens tussen de 3 en 4 ton op. De gemeente zal hieraan ook een bijdrage doen waardoor de totale opbrengst komt te liggen tussen de 4 en 6 ton.

  Kortom er wordt een geweldig bedrag in het centrum gestoken om meer klanten en dus meer omzet te genereren.

  Wat niet in het artikel genoemd wordt is dat er op dit moment een groot aantal samenwerkende ondernemers en partijen bezig zijn dit vorm te geven. Er is nog niets definitief behalve dat de gemeenteraad gevraagt wordt om accordering van het plan.

  Nadat dit is goedgekeurd moet het nieuwe bestuur (dat bestaat uit juist die ondernemers die in die zone zitten) het plan gaan finetunen in overleg met de overige ondernemers. De begroting die is ingedient voor uitgaven zijn slechts ideeen, het bestuur kan daarvan afwijken.

  Dat het een onaantastbaar bestuur wordt is niet waar, de ondernemers hebben volgens de wet en straks ook door de statuten het recht het ondernemersfonds jaarlijks te evalueren en eventueel ook te stoppen.

  In plaats van overal tegenaan te schoppen wil ik de zwolse ondernemers oproepen nu eens gezamenlijk te gaan denken om zo te zorgen dat de binnenstad weer aantrekkelijk wordt. Hoe en wat we gaan doen hangt van de ondernemers zelf af. Het bestuur van het onf gaat bestaan uit meerdere personen uit diverse sectoren (drie uit horeca, drie uit winkels, 2 uit overige bedrijven en 1 uit de cultuur).

  Laten we van het positieve uitgaan en geloven dat ondernemers zoals wijzelf best wel in staat zijn te bedenken wat goed is voor onze binnenstad zonder van tevoren, gebaseerd op stemmingmakerij, een goed plan af te schieten. Ondernemers die willen meepraten kunnen zich bij de initiatoren opgeven voor een bestuursfunctie.

  Voor een ieder die informatie wil stellen ik en een groot aantal ambassadeurs (ook ondernemers in ditzelfde centrum) ons beschikbaar om vragen te beantwoorden. Stuur mij gerust uw vraag via mail.

  Ik ga voor het ondernemersfonds!

  Met vriendelijke groet,

  Willem Helmink, Massa Events Zwolle


  Maak melding

 28. maar of het nou stemmingmakerij is of niet, blijkbaar is er wel al heel veel onduidelijk. Dat roept dit soort tegenacties en gediscussieer dan helaas op. Conclusie, als er draagkracht voor moeten komen zal er nog heel wat water door de IJssel moeten want de stemming lijkt negatief. Dus veel werk om iedereen te overtuigen… maar voorlopig ben ik dat als kleine zelfstandig nog niet… dus overtuigen maar.
  Want voorlopig zien de meeste ondernemers als ik het zo hoor alleen nog maar een rekening zonder voordelen… voorlopig…


  Maak melding

 29. @ Willem Helmink,

  Ik kan me best indenken dat jij enthousiast bent van een ondernemersfonds en zo het gebracht wordt maar helaas uit de gemeentelijke stukken blijkt anders.
  Ten eerste zijn de tarieven hoger n.l. van 350 tot 1500 euro en ten tweede is het geen fonds door en voor ondernemers omdat in de verordening duidelijk is opgenomen dat de gemeente de goedkeuring aan de plannen moet geven.
  We hebben hier dus te maken met een nieuwe bestuurslaag waarin de gemeente wel de beslissing neemt maar niet de verantwoording.
  3/4 van de ondernemers is niet plaatselijk georganiseerd en wordt op geen enkele manier binnen het ondernemersfonds vertegenwoordigd.

  Bewijsstukken kan men opvragen bij:
  ondernemersfondsnee@gmail.com  Maak melding

 30. Het is goed dat er door Willem Helmink wat tegengas wordt gegeven, maar het legt tevens (nog meer) bloot dat het schort aan goede voorlichting. Bovendien loopt een kleine groep kennelijk voor de rest uit, dat creëert altijd weerstand en gebrek aan betrokkenheid.

  Een punt wat steeds duidelijker wordt is dat door de verschillende ondernemersprofielen (zie hiervoor Ikke: 9.46 uur en Gezellig: 14.06) er al per definitie een hele grote categorie is die geen belang heeft maar wel meetelt bij de stemming.

  Al helemaal aan het begin kwam het vraagstuk vereniging of stichting aan de orde. Ook hier lijkt me een voordracht door een terzakekundig jurist op zijn plaats.Vooruitlopend daarop ondersteunt de volgende passage het relaas van Willem Helmink wel:

  “Stichting: Deze wordt in het algemeen gezien als daadkrachtiger dan een vereniging. Uiteraard is dat ook afhankelijk van de mate waarin het bestuur actief is.
  Vereniging: Deze is vaak minder daadkrachtig en besluitvaardig. Zeker als de leden, afgezien van de gemeenschappelijke activiteit waarvoor zij lid zijn geworden, verder een zeer uiteenlopende interesse en achtergrond hebben.

  In het algemeen zal men denken dat een Vereniging meer democratisch is dan een Stichting. Dit hangt er maar helemaal van af hoe de statuten en het reglement in elkaar zitten. Beide vormen kunnen heel of weinig democratisch zijn.”

  Maar dit is en blijft een vraag van uitwerking (en ligt misschien zelfs wel vast in de BIZ). Kern is dat de doelstellingen en financiële consequenties helder moeten zijn voor iedereen en dat lijkt nog lang niet het geval. Dan is er eenvoudigweg ook geen keus te maken.


  Maak melding

 31. John van Boven, fractievoorzitter van de CU in Zwolle, op zijn weblog:

  Het ondernemersfonds in oprichting staat nogal in de belangstelling. Terecht. Dat zie je aan het mailverkeer dat langs komt. Maar ook op weblog Zwolle (www.weblogzwolle.nl) is een intensieve discussie te lezen. Al vind ik dat daar meer aantijgingen te lezen zijn dan constructieve, op een oplossing gerichte, argumenten.

  Hier wil ik wat overwegingen kwijt die mij bezig houden.

  In de eerste plaats over het nut en de noodzaak van een ondernemingsfonds.

  We zijn druk bezig met het nadenken over de versterking van de economische kracht van de binnenstad. Dat heeft natuurlijk te maken met de randvoorwaarden: goede bereikbaarheid, goede parkeervoorzieningen.

  Maar er is meer.

  Het gaat dat vooral om de beleving van de stad. Hoe zo dat? In de boeken wordt onderscheid gemaakt tussen runshoppen (gericht je boodschappen doen) en funshoppen (de boodschappen zijn niet het hoofddoel, je bent uit). Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de winkelcentra in de wijken vooral gebruikt worden voor runshoppen. In de binnenstad is dat juist afgenomen en zou je je moeten concentreren op funshoppen.

  Bij de jaargetijdenborrel (ontmoeting van ondernemers uit de binnenstad) van afgelopen dinsdag is gehamerd op de 3 B??s: bereikbaarheid, bereikbaarheid en bereikbaarheid. Al eerder bij de presentatie van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de economische kadernotitie binnenstad, is gesteld dat het ook gaat om de 3 C??s: cultuur, cultuur en cultuur. Dan wordt met name gedoeld op de beleving van de stad. Een aantrekkelijke cultuur bevordert de keus om juist in Zwolle te gaan funshoppen.

  Ik zou daar de 3 S??sen naast willen zetten: samen, samen en samen. Vanwege de totaalbeleving heb je alle partners in de stad nodig: alle ondernemers, alle horeca en alle culturele instellingen.

  Volgens mij helpt het instellen van een ondernemersfonds om het gevoel van samen-werken aan de verbetering van de kracht van de binnenstad, te versterken.

  Dat is mijn eerste overweging: de kracht van de binnenstad zit ??em in samenwerking.

  De tweede overweging is de manier waarop je kunt/moet werken aan de versterking van die samenwerking.

  Ik denk dat je het proces in twee-en moet knippen.

  er voor zorgen dat iedereen het eens is over de noodzaak van samenwerking. Alleen dan lukt het om de economische kracht van de binnenstad te versterken.
  dan kijken op welke manier dat het beste kan. Wat je nu ziet is, dat tegenstanders van de manier waarop het zou moeten gebeuren, zeggen dat ze tegen het ondernemersfonds zijn. Als je goed leest, zijn ze tegen bepaalde aspecten uit de gekozen manier van het bereiken van de samenwerking.
  Je loopt zo het risico, dat een verschil van mening over de uitvoering leidt tot het niet realiseren van de gezamenlijkheid.
  Om die gezamenlijkheid te bereiken moet je als individuele ondernemer even naast de belangen van je eigen zaak gaan staan en je afvragen: wat kan ik bijdragen aan de versterking. Dan lijkt het op korte termijn dat het je mogelijk meer kost. Maar op de lange termijn trek je natuurlijk profijt van de economische versterking.

  De beslisnota over het ondernemersfonds staat niet meer op de agenda van a.s. maandag. Het komt in januari op de agenda, tenminste, dat is maandag het voorstel aan de raad.

  Dat geeft de partners nog de gelegenheid om bepaalde onderdelen te fine-tunen en goed af te stemmen.

  Mijn algemene oproep is om, vanuit de gezamenlijke wens om de economische kracht van de binnenstad te versterken, na te denken over de beste manier om dat te bereiken. Dat houdt in dat er ruimte moet zijn om overleg te voeren over de uitvoeringsvoorstellen.

  John van Boven  Maak melding

 32. Jammer dat er maar weinigen uit de raad de moeite hebben genomen om contact op te nemen met enkele van de vele niet plaatselijk georganiseerde ondernemers. Ook John van Boven kende de ingang.
  Waarom moeten de zwakste schakels altijd uitgemolken worden? Of is dat voor de gemeente de gemakkelijkste weg, dezen hebben toch geen andere keus dan te buigen.
  Denkt John van Boven samen met de rest van de Raad echt dat door een lastenverzwaring de vele leegstaande panden in de binnenstad opnieuw gevuld zullen worden?
  Ik heb nog niemand van het gemeentebestuur of uit de raad gehoord die zelf een substantieel bedrag in het ondernemersfonds wilde storten, een succesvolle stad staat toch ook goed op hun conduitestaat. Want zoals ik zo vaak hoor “samen maken wij de stad”
  Uiteindelijk heeft de onenigheid binnen de groep oprichters van het Ondernemersfonds Zwolle-Centrum voor een voorlopig uitstel gezorgd, eerst moeten de neuzen binnen deze eliteclub weer de zelfde kant op staan voordat de gemeenteraad tot de verordening kan komen.
  Ik hoop dat deze gemeenteraad nu haar oor eerst eens ten luister gaat leggen bij het gepeupel in de straat. Dezen zitten niet te wachten op nog weer een nieuwe bestuurslaag.  Maak melding

 33. Reactie op verschillende vragen:
  Iedere ondernemer in de binnenstad krijgt van het ondernemersfonds Nee binnenkort een brief gericht aan de eigenaar van de onderneming, zodat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd is. Dit vanwege het feit dat het nieuw op te richten ondernemersfonds daartoe zelf niet in staat gebleken is.
  Wat kunnen we dan w?l verwachten van zo’n ondernemersfonds?

  Voor zover mij bekend moeten alle ondernemers binnen de grachten meebetalen aan het ondernemersfonds. Dus ook de horeca, vastgoedsector, kappers, tandartsen etc.
  Ook bedrijven die géén voordeel hebben aan meer bezoekers moeten meebetalen. Weigeren is niet mogelijk, de heffing wordt door de gemeente geïnd middels de OZB. Bovendien zijn tot nog toe de tarieven al een paar keer naar boven toe bijgesteld. Ze liggen nu dus tussen de 350 euro en 1500 euro met een max van 1500 euro. Dat betekent dus een verhoging van 40% voor de kleinste ondernemers en een verhoging van 25% voor de groten onder ons.

  Er is grote onduidelijkheid over de bestemming van de geïnde gelden, vast staat dat een groot bedrag in ieder geval bestemd is voor het bestuur zoals bij u allen wel bekend als u het bovenstaande gelezen heeft.
  In de praktijk zullen de meeste investeringen inderdaad geconcentreerd zijn in de Diezerstraat, Grote Markt. Daarbij heeft de gemeente het laatste woord.
  M.a.w. de plaatstelijke hofnar, de uiteindelijke voorzitter van de ondernemersvereniging, zit daar eigenlijk de schijn van een democratie op te houden maar dan wel met een salaris van 65.000 euro per jaar.
  Dit zijn praktijken gelijk een “Bananenrepubliek”.

  En daar valt dan het volgende aan toe te voegen:

  De Sint is nog maar net vertrokken of daar komt de Kerstman al weer aan. Of is het Keetman? Hoe dan ook, het geeft wel veel KEET MAN want hij heeft een groot cadeau meegenomen voor zijn grote vriend Hr.Smit van de Kamer van Koophandel, die daar aan het eind van het jaar het zinkende schip verlaat. Een jaarsalaris van maar liefst 65.000 euro voor iemand die zonder stemming blijkbaar deze plek lijkt te gaan bezetten!
  Kortgezegd komt het hier op neer:

  ‘KERSTMAN VINDT NIEUWE BRON VAN INKOMSTEN IN BANANENREPUBLIEK ZWOLLE’

  Maar dan wel betaald door de ondernemers van de binnenstad!


  Maak melding

 34. Dat er bedenkingen en onderbouwde bezwaren zijn, was al duidelijk. Zeer spijtig dat er nu op de man gespeeld gaat worden. Dat helpt niemand.


  Maak melding

 35. Ik heb niet de indruk dat de manier waarop nu gereageerd wordt, helpt om er uit te komen. Wat mij opvalt is, dat er gereageerd wordt op de manier waarop het allemaal zou moeten. En dan wordt er ook nog eens een aspect uitgehaald waar men zwaar tegen is.
  Het gaat mij (doelstelling) om het economisch versterken van de binnenstad en de kosten daarvoor niet alleen te laten betalen door een paar ondernemers, en de rest mee laten liften. De vraag is hoe krijg je dat voor elkaar. Daar moet men het eerst over eens zijn: willen we dit.
  Als dat zo is, dan is de vraag, hoe pakken we dat aan.
  Als men het niet eens is met de doelstelling dan is het over en sluiten. Heel gewoon.
  Het gekke is, dat ik niemand heb gehoord over de bedoeling.
  Ik heb de afgelopen tijd nogal wat gesprekken gehad met (inderdaad, ikke) vertegenwoordigers van de binnenstadondernemers. Ik zou niet weten hoe ik anders uitkom met mjn tijd. Ook deze ondernemers steken smakken tijd in dit werk, belangeloos en niet betaald.
  Trouwens, als mensen er voor kiezen om niet met hun naam op weblog Zwolle te reageren, dan kan ik ze ook niet aanspreken.
  Het valt me op dat men nogal gemakkelijk in veroordelende zin spreekt over anderen maar er niet voor uitkomt door de eigen naam er onder te zetten.
  Ik vind dat niet prettig (maar dat is gewoon mijn mening), maar – en dat is veel belangrijker – het helpt ook niet verder.
  Partijen moeten samen in gesprek om er uit te komen, maar dan wel op basis van argumenten en niet op basis van veroordelingen.


  Maak melding

 36. Als men blijkbaar zo schaamteloos is om op slinkse wijze geld los te troggelen bij de plaatselijke ondernemers ?n aan te nemen kan men verwachten dat men vroeg of laat aan de publiekelijke schandpaal genageld wordt.


  Maak melding

 37. Hoe zo slinks en wie doet dat. Er komt een concreet voorstel en daarover beslist de gemeenteraad.
  Kom met argumenten en niet met schandpaal-acties.
  Mij overtuig je niet met dit soort teksten. Integendeel.


  Maak melding

 38. Heb me niet verdiept in de materie, maar John van Boven, reageert hier een beetje geprikkeld. Blijkbaar is hij niet blij met de tegenactie van de Actiegroep zegt “Nee” tegen het ondernemersfonds Zwolle.  Maak melding

 39. Het probleem met dit soort discussies is dat inhoud en vorm door elkaar gaan lopen. Niemand kan bezwaar maken over het feit dat meningen tegenover elkaar staan. Ik stoor me niet aan de boodschap van OndernemersfondsNee. Wel aan de vorm (het op de persoon spelen) waarmee dat gebeurt. John van Boven zal ongetwijfeld voor zichzelf spreken, maar (Ingrid) ik heb niet gelezen dat hij tegen andere meningen is. Ik heb wel gelezen wat hij als voordelen ziet. Daarmee kan je het eens zijn of niet.


  Maak melding

 40. ik heb niet gelezen dat hij tegen andere meningen is.

  Denk dat je dat als politicus ook niet echt kunt zijn. Met andere meningen heb je te dealen. Maar ik vind zijn reactie een beetje in de trant van, hadden we (lees de politiek, en de gemeente) voor de binnenstad, dachten we alles in kannen en kruiken. Komt er een tegen(r)actie. En zijn reactie komt mij over als daar benne we niet blij mee.

  Maar wat mij betreft jeeft John het laatste woord als ik het mis heb.
  En ik ben ook zeker dat dit niet de laatste is wat we hierover lezen.


  Maak melding

 41. @ John van Boven,
  U schreef dat u de afgelopen tijd nogal wat gesprekken had gehad met de vertegenwoordigers van binnenstad ondernemers.
  Dit is nu juist het probleem, zij vertalen niet de wensen van al hun leden en hebben samen minder dan 1/3 van de binnenstad ondernemers in hun ledenbestand.
  Het ondernemersbestand in de binnenstad is zeer variabel, van fysiotherapeut, advocaat tot verffabriek.
  Natuurlijk is iedereen er voor dat de binnenstad economisch sterk blijft
  Maar het probleem van nu kun je niet los zien van de non-interesse van de gemeente met het grootste deel van de ondernemers in die zelfde binnenstad.
  Extra koopzondagen en flaneeravonden zijn nu typisch zaken om aan de verlangens van het grootwinkelbedrijf te voldoen, maar read my lips, zij hebben niets met Zwolle want zodra bv. Voorsterpoort opengaat, zijn zij als eerste uit de binnenstad vertrokken.
  2 jaar geleden stond de burgemeester op het podium te juichen: “Hij komt, Hij komt” maar wie kwam er? Niet Ikea, zij hadden andere prioriteiten. (Als voorbeeld).
  Afgelopen vrijdag stond er een groot stuk in de Stentor over ondernemer Van der Capellen op de Nieuwe Markt (zij gaan weg uit het Centrum) en zo zijn er nog velen. U wilt toch niet meewerken aan een nog verdere verloedering van de binnenstad.
  Lastenverzwaring zal zeker geen oplossing zijn, ook al lijkt gezamenlijk betalen zo charmant, detailhandel in de periferie van het Centrum kun je niet vergelijken met hen in de Diezerstraat maar zij zijn wel de slagroom op het toetje.
  U bent zeker wel bekend met de vertegenwoordigers van de tegenstanders van een voorgesteld Ondernemersfonds Zwolle-Centrum, neem eens contact met hen op buiten deze weblog om.  Maak melding

 42. beste Ikke,
  dank voor deze reactie. Dat leest een stuk prettiger dan andere reacties op dit weblog.
  Even voor de goede orde: ik heb mijn bijdrage niet op weblog Zwolle gezet, dat hebben anderen gedaan. Ik had liever een discussie op mijn eigen blog gehad onder de eigen naam. Maar dat terzijde.
  Mijn vertrekpunt is: hoe zorgen we er voor dat we de economie van de binnenstad nog sterker krijgen en wat moeten we daar voor doen.
  Dat vraagt een open houding over de manier waarop en een uitwisseling van argumenten, wanneer er verschillen zijn.
  Werken vanuit vooringenomen standpunten, en daar staan er ook een paar van in jouw laatste bijdrage, leidt tot verharding in plaats van tot bij ekaar komen.
  Ik heb (en dat is een antwoord op Ingrid) natuurlijk niets tegen een ander standpunt. Ik heb wel wat tegen de manier waarop het allemaal gebeurt. Dat schiet niet op en ik leen me ook niet voor een overleg met mensen die er blijk van hebben gegeven op een in mijn ogen onterechte wijze van omgaan met mensen die een ander standpunt hebben. Dat wordt persoonlijk en voorzien van allerlei kwalificaties.
  Wat ik wel ga doen is de bedenkingen, die ik lees, voorleggen aan de betreffende ambtenaren en bestuursleden van citycentrum om van hen te horen in hoeverre deze opmerkingen terecht zijn.


  Maak melding

 43. Ik ben blij te lezen dat de in het begin erg emotionele reacties ondertussen meer rationele reacties beginnen te worden. Ik sluit me aan bij John door te zeggen dat het inderdaad van belang is als het ondernemersfonds wordt opgezet dat iedere ondernemer zijn/haar inspraak kan hebben in het verhaal.

  Mij lijkt het dan ook goed dat alle partijen binnen afzienbare tijd om tafel gaan om alles rustig te bespreken, zowel de voor als de nadelen. Misschien voelt dhr van Boven zich geroepen om ook bij zo’n gesprek (eventueel zelfs als gespreksleider) aanwezig te zijn.

  Ik nodig in ieder geval (als ambassadeur van het fonds) iedereen die op dit blog heeft gereageerd uit om mij een mail te sturen met hun naam/gegevens. Ik zal dan bij de volgende vergadering van de ambassadeurs dit meenemen en alle partijen die hier hebben gereageerd binnen afzienbare tijd uitnodigen voor een gesprek.

  Met vriendelijke groet,

  Willem Helmink, Massa Events


  Maak melding

 44. @ John van Boven,

  Wat ik wel ga doen is de bedenkingen, die ik lees, voorleggen aan de betreffende ambtenaren en bestuursleden van citycentrum om van hen te horen in hoeverre deze opmerkingen terecht zijn.

  De aan-gehaalden zullen alleen hun vooringenomen standpunten blijven verdedigen, van open houding en uitwisseling van argumenten is op democratische grondslag geen sprake. de standpunten zullen hierdoor alleen verharden.
  Jammer van de door u gemiste kans.  Maak melding

 45. en weer sneuvelt er een streven door internet… en weer verharden de standpunten zich voor elke echte discussie begint door internet… en weer ligt alles op straat door internet… en weer publiceren mensen te veel gegevens via internet. Mooi medium hé… internet.
  De echte discussie is al voor die start lek geschoten ben ik bang… lang leve internet…
  En zal het fonds er ooit nog komen…? ik hoor het wel, via internet en gelukkig komen de uitgedeelde klappen en stoten virtueel minder hard aan… maar ze tellen wel mee.


  Maak melding

 46. Er zijn nieuwe ontwikkelingen:

  Het in het leven roepen van een Ondernemersfonds voor de Zwolse binnenstad gaat de beslissende fase in. Zowel de initiatiefnemers als tegenstanders van de verplichte afdracht timmeren de komende weken aan de weg om hun gelijk te halen. Op verzoek van CityCentrum, dat het voorstel nog niet voldragen achtte, kwam het er op het laatste moment niet van dat de gemeenteraad goedkeuring hechtte aan de gemeentelijke inbreng (inclusief een verordening) bij het Ondernemersfonds voor de binnenstad.

  Met als uitgangspunt de waarde van het commerciële onroerend goed, waarin een bedrijf is gevestigd, gaat de gemeente de verplichte bijdrage aan het fonds innen en doorschuiven naar het fonds waaruit activiteiten worden bekostigd die het Zwolse centrum als koopcentrum aantrekkelijker maken. Op die wijze wordt bereikt dat ‘freeriders’ niet langer meeliften met de kosten die nu bijvoorbeeld de leden van de winkeliersvereniging ophoesten. Naast die freeriders, vaak filialen van ketens, worden straks ook ondernemers aangeslagen die vinden dat ze geen enkele baat bij een fonds hebben. Of omdat ze zich weliswaar binnen de grachten, maar ver uit de looproutes bevinden, of aangezien ze een product of dienst aanbieden waarmee ze het niet van passanten moeten hebben. Henk Fakkert met zijn veilingbedrijf aan de Thorbeckegracht is daar een voorbeeld van. Hij ontketende enkele maanden terug de actie ‘Ondernemersfonds Nee’ en trekt nu samen op met Margreet Braamhaar van Studio Spike/Tattoo Inky aan de Hagelstraat. Zij, maar ook bijvoorbeeld een tandarts of architect, hebben niets met zo’n fonds, vindt Braamhaar. Wat haar vooral stoort is dat de voorlichting erg slecht is geweest. “Ik heb om mij heen geïnformeerd, maar niemand weet waarom het precies gaat.” In haar beleving hebben de ‘ambassadeurs’, die namens de Stuurgroep Centrummanagement en CityCentrum op pad gingen om de informatie te verspreiden, lang niet iedere ondernemer bereikt. Het duo plaatst voorts een vraagteken bij het democratisch gehalte van de stichting (en daarmee de zeggenschap), het vormen van ‘weer een bestuurslaag’ en de hoogte van de bijdrage. “Kleine ondernemingen dragen in verhouding veel mee bij dan de hele grote”, vindt Braamhaar. Verder is niet goed duidelijk hoe het zit met leegstaande panden en winkeliers die op een verdieping of in een buurpand hun opslag hebben. Fakkert en Braamhaar maken werk van hun oppositie. Ze gaan de komende dagen winkel-aan-winkel een brief bezorgen en inventariseren wie er tegen het Ondernemersfonds zijn. “De uitkomst melden we aan de politiek”, belooft Braamhaar. Zij is optimistisch over de actie. Haar is duidelijk geworden dat ook nogal wat horeca-ondernemers ageren tegen weer een extra onkostenpost. Fakkert put moed uit de berichten die hij verneemt uit andere steden. “Tachtig procent van de ondernemersfondsen wordt afgewezen, of door de gemeente, of door de ondernemers zelf.”

  De stentor


  Maak melding

Reageer