Project Havezathenallee van start

Zwolle – Zwolse woningbouwprojecten doen het goed. Vooral in de wijk Stadshagen zijn de nieuwbouwprojecten erg in trek. Vrijdagmiddag startte hier de bouw van het project Havezathenallee van de Ontwikkelingscombinatie Stadshagen (OCS). Wethouder H.J. Dannenberg en gedeputeerde T.W. Rietkerk waren anwezig bij het slaan van de eerste paal voor de woningbouw. De 48 woningen in dit project zijn allen, mede dankzij subsidie van de provincie Overijssel en het rijk, vlot verkocht.

bouw_stadshagen.jpg
Foto: Provincie Overijssel Ysbrand Tromp

Het project aan de Havezathenallee kreeg recentelijk subsidie van VROM en de provincie Overijssel om de verkoop van de woningen in het project te stimuleren. Dit is gelukt en dankzij de subsidie is nu voor dit project voor de toekomstige bewoners per woning een bedrag van € 5000,- beschikbaar. Havezathenallee is het laatste woningbouwproject waarvoor de subsidieregeling van VROM en de provincie Overijssel beschikbaar was. Verdeeld over drie rondes hebben VROM en de provincie in 2009 en 2010 subsidie voor het stimuleren van de woningbouw verstrekt. Zwolle heeft in deze drie rondes in totaal voor 370 woningen subsidie ontvangen. Deze subsidies (in totaal 4,2 mln euro waarvan 2,1 mln euro van de provincie Overijssel), waren een mooie aanvulling op het pakket aan maatregelen die het Zwols Concilium, de vereniging van projectontwikkelaars, makelaars, corporaties en de gemeente de afgelopen twee jaar ondernamen om de woningbouwproductie en verkoop van woningen te stimuleren.

Dit pakket aan maatregelen, dat bekend staan als de ‘Zwolse Aanpak’ heeft in 2009 en 2010 zijn vruchten afgeworpen. Tal van maatregelen, zoals de bevriezing van de grondprijzen, de overbruggingsgarantie, het Zwolse financieringsarrangement, de starterslening, de VROM stimuleringsmaatregel, stimuleerden de afgelopen twee jaar de verkoop van woningen. Voor de provincie Overijssel is het belangrijk dat dit soort projecten doorgang kunnen vinden; voor de economie, de werkgelegenheid en de inwoners van Zwolle. Woningproductie op peilDe vraag naar nieuwbouwwoningen blijft, in tegenstelling tot in veel andere gemeenten, in Zwolle onverminderd groot. Het is dan ook van groot belang dat er voldoende aantrekkelijke nieuwbouw woningen gebouwd worden en dat de consument het vertrouwen heeft om over te gaan tot de koop van een woning. De diverse stimuleringsmaatregelen hebben daar de afgelopen tijd zeker aan bijgedragen. Hoewel Zwolle de bouw van nieuwbouwwoningen op een relatief hoger peil weet te houden dan andere grote steden in het land, heeft ook Zwolle het woningbouwprogramma naar beneden moeten bijstellen. Voor 2011 verwacht de gemeente een woningproductie van 450 woningen in plaats van de 900 woningen die voor het uitbreken van crisis jaarlijks werden gebouwd.

Artikel delen:

Reageer