Provinciale Statenspel voor mensen met een beperking

Zwolle – Als eerste en enige tot nu toe organiseerden de Provincie Overijssel en MEE vrijdagmiddag een Statenspel voor mensen met een beperking in de Statenzaal van het provinciehuis aan de Luttenbergstraat in Zwolle.

10-12-2010_statenspel_provinciehuis_4.jpg

De provincie Overijssel hecht evenals MEE een groot belang aan participatie van alle burgers. Daarom had zij haar medewerking verleend aan het Provinciale Statenspel voor mensen met een beperking. Tijdens dit spel kregen de deelnemers de kans om in de huid van een Statenlid te kruipen en kennis te maken met de provinciale politiek. Als toehoorders voor het spel waren zowel het Provinciaal Bestuur als alle gemeentebesturen in de provincie Overijssel uitgenodigd met als doel te laten zien dat mensen met een beperking of chronisch zieken al dan niet met ondersteuning prima in staat zijn te  participeren en tevens een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Mevrouw Yvonne Nijhof, Provinciaal Statenlid, nam tijdens het spel de rol van gedeputeerde op zich.

10-12-2010_statenspel_provinciehuis_2.jpg
Vlnr: Yvonne Nijhof en Lettie IJzinga leidden de discussie… 

10-12-2010_statenspel_provinciehuis_3.jpg

10-12-2010_statenspel_provinciehuis_5.jpg 

Voordat het statenspel werd gespeeld werdende deelnemers welkom worden geheten door gedeputeerde de heer Gert Ranter. Hij legde kort uit hoe de (provinciale) democratie werkt. Na afloop hadden de bestuurders de gelegenheid met de deelnemers in gesprek te gaan.

 10-12-2010_statenspel_provinciehuis_1.jpg

Ieder mens heeft recht op een eigen en volwaardige plek in de samenleving en de mogelijkheid vorm en inhoud te geven aan zijn/haar leven. MEE levert een bijdrage aan het versterken van de positie van mensen met een beperking, chronisch zieken en hun omgeving binnen de samenleving. Met respect voor ieders eigenheid kiest MEE positie naast de cliënt en met behoud van eigen regie werken zij samen aan zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. In dit kader heeft MEE voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 diverse bijeenkomsten gehouden. MEE heeft nadien geconstateerd dat het goed is hieraan een vervolg te geven.

 

 

10-12-2010_statenspel_provinciehuis_6.jpg

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer